Język angielski na nową maturę - poziom podstawowy

Język angielski
Następny
Spis testów
Wybór pytań
Odpowiedzi
Index

ARKUSZ I - ROZUMIENIE ZE SŁUCHUZADANIE 2.(4 punkty)

Zapoznaj się ze zdaniami podanymi poniżej. Usłyszysz dwukrotnie dwie osoby mówiące o swoich wrażeniach z rejsu dookoła świata. Z podanych możliwości odpowiedzi wybierz właściwą - zgodną z treścią usłyszanych informacji. Zakreśl literę a, b lub c. Za każde poprawne rozwiązanie otrzymasz 1 pkt.

Mark Taylor

2.1. Mark is competing in the race because

a) he was asked to be captain.

b) he enjoys the challenge.

c) he's always wanted to sail round the world.

2.2. How did he feel before the race?

a) happy to say goodbye to people

b) excited about meeting the crew

c) worried about the yacht

Karen Turner

2.3. During the race it was most important to

a) get enough sleep.

b) get over sea sickness.

c) work as a team.

2.4. During one storm the worst problem was

a) getting uncomfortably wet.

b) falling over on deck.

c) getting hit by things.

From Matrix Intermediate by K.Gude, J.Wildman, D.Gryca, OUP 2000

>>dalejStrona utworzona dnia 18-11-2001