Język angielski na nową maturę - poziom podstawowy


Index

Język angielski
Następny
Spis testów
Wybór pytań
Odpowiedzi
Index
ARKUSZ I - ROZUMIENIE ZE SŁUCHU


ZADANIE 3.(6 punktów)

Zapoznaj się ze zdaniami 3.1-3.6. Usłyszysz dwukrotnie rozmowę między dwiema osobami na temat otrzymanego rachunku za elektryczność. Na podstawie usłyszanych informacji zdecyduj, które z podanych zdań jest prawdziwe /TRUE/, a które fałszywe /FALSE/. Zaznacz wskazanym znakiem /a/ odpowiednią rubrykę w tabeli. Za każde poprawne rozwiązanie otrzymasz 1 punkt.

3.1. The weather was warm during the last three month.

TRUE

FALSE

3.2. They've needed the heating a lot.

TRUE

FALSE

3.3. Their electricity bill is bigger than last year's.

TRUE

FALSE

3.4. He's going to pay the bill immediately.

TRUE

FALSE

3.5. Electricity prices are higher than last year.

TRUE

FALSE

3.6. She is surprised at the size of the bill.

TRUE

FALSE

From Cambridge FC Handbook by H.Naylor, S.Hagger, CUP, 1999.Strona utworzona dnia 18-11-2001