Elementarz gimnazjalisty


Test z języka angielskiego

Język angielski
Następny
Spis testów
Wybór pytań
Odpowiedzi
Index
ARKUSZ II - ROZUMIENIE TEKSTU CZYTANEGO
ZADANIE 4. (4 punkty)

Przeczytaj poniższy tekst. Na podstawie zawartych w nim informacji zdecyduj, które z podanych rad są prawdziwe /TRUE/, a które fałszywe /FALSE/. Zaznacz wskazanym znakiem /a/ odpowiednią rubrykę w tabeli. Za każde poprawne rozwiązanie otrzymasz 1 punkt.

SLEEP WELL!

Some people who have difficulties in sleeping automatically turn to sleeping pills. But before even thinking about them, it's a good idea to try and prepare yourself for sleep. Here's some advice.

Before going to sleep, don't discuss exciting problems, quarrel with your family or watch a murder mystery on TV. Sleep can be completely destroyed by too much excitement or worry. Also exercise before sleep is not a good idea. You can open the door to let out your dog, but don't take him for a long walk.

The old advice to read in bed before sleep has now changed into a new one: be careful what you read before sleep. An interesting detective story can keep you awake till the morning comes. It's better to count sheep, or listen to the news on the radio - many people find it more effective than any sleeping pill!

4.1. Don't do anything stressful before going to sleep.

TRUE

FALSE

4.2. Go for a walk but leave your dog at home.

TRUE

FALSE

4.3. Don't read in bed before sleep.

TRUE

FALSE

4.4. Listen to the radio but don't count sheep.

TRUE

FALSE

From Nowa Matura - Testy by A. Bogobowicz, H. Mrozowska, M. Misztal, D. Szmerdt,

Longman - Pearson Education, 2001.