Elementarz gimnazjalisty


Język angielski na nową maturę - poziom podstawowy

Test przygotowany przez ekspertów Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Język angielski
Następny
Spis testów
Wybór pytań
Odpowiedzi
Index

ARKUSZ I - ROZUMIENIE ZE SŁUCHU


ZADANIE 1.(5 punktów)


Usłyszysz dwukrotnie wypowiedzi pięciu osób dotyczące ich ostatnich wakacji. Określ główny temat wypowiedzi każdej osoby dobierając go z listy tematów oznaczonych literami A-F. Wpisz odpowiednią literę obok numeru osoby. Jeden z tematów nie pasuje do żadnej wypowiedzi. Za każde poprawne rozwiązanie otrzymasz 1 punkt.

A - entertainment

B - food

C - hotel

D - journey

E - weather

F - price

1.1. ____ 1.2. ____ 1.3. ____ 1.4. ____ 1.5. ____

From Inside Out Workbook by P.Kerr, Macmillan, 2000