Biologia

Test I


Biologia I
Następny test
Spis testów
Wybór pytań
Poczta gimnazjalisty
Index
1. Wpisz najważniejsze różnice i podobieństwa pomiędzy ssakami naczelnymi, a człowiekiem:
Różnice______
Podobieństwa______

2. Przyporządkuj pewnym cechom rasowym funkcje w środowisku:
a) powieka z podściółką tłuszczową,
b) fałd skórny w kąciku oka zawężający szparę powiekową,
c) dużo pigmentu w skórze, oczach i włosach,
d) drugie kończyny w proporcji do ciała, zwiększające jego powierzchnię,
e) duża jama nosowa,
1) chroni organizm przed szkodliwym promieniowaniem ultrafioletowym,
2) zabezpiecza oko przed odmrożeniem,
3) zabezpiecza organizm przed oślepieniem przez światło słoneczne odbite od śniegu,
4) ogrzewa napływające powietrze chroniąc płuca przed wychłodzeniem,
5) pomaga w utrzymaniu stałej temperatury ciała.

3. Przyporządkuj odpowiednim elementom skóry właściwe funkcje:
a) włosy, komórki tłuszczowe,
b) gruczoły potowe,
c) melanina,
d) ściśle przylegające komórki naskórka,
1) ochrona przed promieniowaniem ultrafioletowym,
2) obrona przed bakteriami i grzybami chorobotwórczymi,
3) izolacja przed utratą ciepła,
4) ochrona przed przegrzaniem i wydalanie produktów przemiany materii.
4. Które z wymienionych chorób dotyczą skóry (podkreśl je):
czerwonka, świerzbowiec, krzywica, pylica, grzybica, gruźlica, miażdżyca, łupież, trądzik.

5. Obrzęk, zaczerwienienie, pojawiające się pęcherze wypełnione płynem surowiczym to objawy:
a) odmrożenia i oparzenia I stopnia,
b) odmrożenia i oparzenia II stopnia,
c) odmrożenia i oparzenia III stopnia,
d) oparzenia II stopnia.

6. Do podanych narządów zmysłów dobierz odpowiednią funkcję:
a) wzrok, 1) słuchanie muzyki,
b) słuch, 2) czucie gazu,
c) czucie, 3) czytanie książki,
d) węch, 4) odczuwanie zimna.

7. Nazwij wady wzroku przedstawione za pomocą następujących opisów:
- nierozróżnianie barwy związane z brakiem czopków na siatkówce (wada genetyczna) - ____________
- soczewka skupia promienie świetlne tak, że obraz powstaje za siatkówką -
- uszkodzenie rogówki, czego konsekwencją jest jej nieregularny kształt i zniekształcenie widzianego obrazu - ____________
- osłabienie pewnych mięśni, czego skutkiem jest nieprawidłowe ustawienie gałek ocznych

8. Ułóż we właściwej kolejności odcinki kręgosłupa, dopisując do każdego z, nich liczbę kręgów:
a) lędźwiowy ______
b) szyjny
c) ogonowy
d) krzyżowy
e) piersiowy

9. Szkielet pełni następujące funkcje:
a) ochronną, krwiotwórczą,
b) magazynującą, wzrostową,
c) obronną, odpornościową,
d) wymienione w punktach a i b.

10. Wymień kości kończyny górnej.

11. Funkcję krwiotwórczą pełni:
a) krew,
b) okostna,
c) szpik kostny,
d) prawidłowe odpowiedzi a i b.

12. Tężcowi zapobiegamy stosując ____________________

13. Wymień podstawowe składniki pokarmowe:

14. Wskaż prawidłową definicję trawienia pokarmu:
a) proces mechanicznego rozdrabniania,
b) proces rozmiękczania treści pokarmowej i jej przesuwania w układzie pokarmowym,
c) rozkład związków nieorganicznych na proste przy udziale enzymów,
d) rozkład złożonych związków organicznych na proste przy udziale enzymów.

15. Przyporządkuj odpowiednim narządom układu pokarmowego właściwe funkcje:
a) żołądek, 1) rozdrabnianie mechaniczne pokarmu,
b) dwunastnica, 2) trawienie białek (pepsyna, podpuszczka),
c) jelito cienkie, 3) odsączanie wody z treści pokarmowej,
d) jelito grube, 4) wchłanianie strawionego pokarmu do krwi,
e) jama ustna, 5) trawienie węglowodanów, tłuszczów, białek
przez sok trzustkowy.

16. W wyniku procesu trawienia wymienione związki organiczne zostają rozłożone na związki proste. Zastanów się i odpowiedz, na jakie związki rozkładane są:
a) białka
b) tłuszcze
c) węglowodany.

17. Wskaż przyczynę krzywicy:
a) nadmiar witaminy D3,
b) niedobór witaminy B2,
c) niedobór witaminy D3,
d) niedobór witaminy A.

18. Wymień narządy, którymi płynie powietrze wdychane przez człowieka(5).

19. Napisz, czym się różni skład chemiczny powietrza wdychanego od wydychanego:

20. Uporządkuj informacje dotyczące wymiany gazowej zewnętrznej i wewnętrznej:
a) wymiana gazowa 1) między pęcherzykiem płucnym a krwią,
wewnętrzna, 2) między krwią a komórką,
b) wymiana gazowa 3) tlen przenika do komórki,
zewnętrzna, 4) dwutlenek węgla przenika do krwi,
5) dwutlenek węgla przenika z krwi,
6) tlen przenika do krwi.

21. Uzupełnij schemat składu kiwi:

Rozmiar: 1659 bajtów


22. Powstają w czerwonym szpiku kostnym, śledzionie, grasicy, węzłach chłonnych, mogą przenikać przez ściany naczyń krwionośnych, bronią organizm przed bakteriami i wirusami. Opis dotyczy:
a) leukocytów,
b) erytrocytów,
c) patogenów,
d) trombocytów.

23. Wyjaśnij rolę serca w układzie krwionośnym:

24. Przyjrzyj się rysunkowi i wpisz odpowiedni numer przy informacji:

Rozmiar: 1324 bajtówa) krew ma najniższe ciśnienie - ________
b) krew ma najwyższe ciśnienie - _______
c) krew jest najbogatsza
w składniki pokarmowe
d) krew jest najbogatsza w tlen
e) krew jest najbogatszaw dwutlenek węgla

25. Wskaż prawidłową definicję. Żyły to naczynia krwionośne:
a) wyprowadzające krew z serca,
b) doprowadzające krew do serca,
c) wyprowadzające krew dotlenowaną z serca,
d) doprowadzające krew niedotlenioną do serca.

26. Wyjaśnij, jaką rolę pełni układ limfatyczny:
a) obronną i odżywczą,
b) obronną i oczyszczającą,
c) ochronną i oczyszczającą,
d) ochronną i odżywcza.

27. W składzie moczu ostatecznego wyróżnisz:
a) wodę, związki azotowe, witaminy,
b) wodę, mocznik, sole mineralne,
c) wodę, związki azotowe, białka,
d) wodę, związki azotowe, sole mineralne.

28. Które z poniższych narządów zaliczysz do układu wydalniczego człowieka:
a) nerki,
b) nerki, skórę, płuca,
c) nerki, pęcherz moczowy,
d) pęcherz moczowy, odbyt.

29. Nazwy narządów połącz z funkcją, jaką one pełnią:
a) jądra,
b) prącie,
c) jajniki,
d) jajowód,
e) macica,
f) pochwa,
1) wytwarzanie komórek jajowych,
2) droga komórki jajowej i miejsce zapłodnienia,
3) narząd kopulacyjny męski,
4) narząd kopulacyjny żeński,
5) wytwarzanie plemników,
6) miejsce rozwoju zarodka.

30. Wyjaśnij, na czym polega pełna dojrzałość człowieka:

31. Przeanalizuj opis: nieparzysty gruczoł owalnego kształtu, nadzoruje i koordynuje pracę innych gruczołów dokrewnych, wytwarza również hormon wzrostu. Charakterystyka dotyczy następującego gruczołu dokrewnego:
a) tarczycy,
b) trzustki,
c) grasicy,
d) przysadki mózgowej.

32. Zastanów się i odpowiedz, w jaki sposób zmysły smaku i węchu ostrzegają Cię przed zagrożeniem.

33. Zastanów się i odpowiedz, z jakim odruchem, masz do czynienia, kiedy:
a) gimnastykujesz się intensywnie,
b) ostre światło latarki zaświeci Ci w oczy,
c) nagły przeciąg dmuchnie Ci wiatrem w nos,
d) jesteś głodny i przechodzisz obok cukierni, z której przez otwarte drzwi czujesz zapach ciastek,
e) podczas posiłku rozmawiałeś i kawałek jedzenia wpadł Ci do tchawicy.

34. Wyjaśnij, co to jest szczepionka:

40. Odczuwając dolegliwości serca i naczyń krwionośnych udasz się do:
a) nefrologa,
b) onkologa,
c) kardiologa,
d) dermatologa.