Biologia

Test II


Biologia II
Następny test
J. angielski
Wybór pytań
Poczta gimnazjalisty
Index
1. Wskaż prawidłową definicję komórki:
a) podstawowa jednostka budulcowa roślin i zwierząt,
b) podstawowa jednostka budulcowa i czynnościowa wszystkich organizmów,
c) podstawowa jednostka budująca ciało człowieka,
d) brak poprawnej odpowiedzi.

2. Które z przedstawionych poniżej funkcji życiowych organizmów zaliczysz do podstawowych?
a) odżywianie, oddychanie, wydalanie,
b) zdolność przystosowania do środowiska i ruch,
c) wzrost i pobudliwość,
d) wszystkie z wymienionych czynności są podstawowe.

3. Dobierz do rysunków prawidłową nazwę form morfologicznych bakterii:

Rozmiar: 2169 bajtów


4. Wskaż środowisko życia bakterii:
a) powietrze,
b) gleba t woda,
c) ciała roślin i zwierząt,
d) wszystkie wymienione.

5. Które z wymienionych organelli komórkowych należą do bakterii?. Podkreśl je: ściana komórkowa, błona komórkowa, cytoplazma, jądro, chloroplasty, nukleoid, mitochondrium

Rozmiar: 1447 bajtów6. Przyporządkuj cyfry (1-7) poszczególnym elementom komórki roślinnej:
ściana komórkowa ___
błona komórkowa ___
chloroplast ___
jądro ___
cytoplazma ___
mitochondrium ___
wakuola ___

7. Na rysunku przedstawiono:
a) chloroplast,
b) mitochondrium,
c) jądro komórkowe,
d) komórkę roślinną.

Rozmiar: 2407 bajtów


8. Dobierz właściwe cechy do odpowiedniej komórki:
a) bakteryjna,
b) roślinna,
c) zwierzęca,
d) grzybowa,

1) chloroplasty,
2) nikleoid,
3) chitynowa ściana komórkowa,
4) brak ściany komórkowej.
9. Dobierz odpowiednie organelle do czynności życiowych pantofelka:
a) odżywia się,
b) porusza się,
c) oddycha,
d) wydala,
e) rozmnaża się,
1) duże jądro,
2) wodniki tętniące,
3) wodniczki pokarmowe,
4) błona komórkowa,
5) rzęski
10. Spośród niżej zamieszczonych rysunków organizmów jednokomórkowych rozpoznaj :
a) drożdże -
b) chlorellę -
c) bakterie -
d) pantofelka

-Każdej nazwie przyporządkuj numer rysunku.


Rozmiar: 1528 bajtów


11. Warunki życiowe na lądzie w porównaniu z warunkami panującymi w wodzie są:
a) takie same,
b) bardziej stabilne,
c) bardziej zróżnicowane,
d) jednakowo różne w zależności od pory roku.

12. Wskaż czynnik limitujący występowanie życia na lądzie:

13. Wybierz prawidłową kolejność komplikowania się struktury organizmów:
a) komórka-tkanka-organ (narząd)-układ narządów organizm,
b) organizm-układ-narządów-organ (narząd-tkanka-komórka,
c) organizm-organ-komórka-tkanka,
d) komórka-tkanka-organ-układ narządów.

14. Cyframi od l do 5 przedstawiono na rysunkach organizmy:

Rozmiar: 3342 bajtów


a) jednokomórkowe
b) kolonijne

15. Wybierz prawidłową odpowiedź. Tkanki twórcze są odpowiedzialne za:
a) przyrost roślin na grubość,
b) wydłużanie korzenia,
c) wydłużanie łodygi,
d) wszystkie z wymienionych funkcji.

16. Przyporządkuj funkcje poszczególnym wytworom skórki:
a) aparaty szparkowe wydziclniczc i ochronne,
b) włośniki,
c) włoski,
d) kutikula,

1) pełnią funkcje
2) umożliwiają wymianę gazową,
3) pobierają wodę i sole mineralne z gleby,
4) chroni komórki skórki przed nadmierną utratą wody.

17. Przyporządkuj poszczególnym tkankom przewodzącym odpowiednie cechy budowy i funkcje:
a) naczynia - 1) martwe komórki o dużym świetle,
b) sita - 2) przewodzą produkty fotosyntezy,
3) brak poprzecznych ścian komórkowych,
4) żywe komórki z porami w ścianach komórkowych poprzecznych,
5) przewodzą wodę i sole mineralne,
6) różne zgrubienia na ścianach komórkowych,
7) posiadają komórki towarzyszące.

18. Wymień znane Ci organy u roślin:
a)__________ d)__________
b)__________ e) __________
c) __________

19. Zastanów się i wskaż podstawowe funkcje korzenia:
a) umocowanie rośliny w podłożu,
b) pobieranie z gleby wody i soli mineralnych,
c) przewodzenie wody z solami mineralnymi do wyższych części ciała,
d) wszystkie wymienione funkcje.

20. Wskaż dodatkowe funkcje, jakie mogą pełnić korzenie:
a) podporowe i magazynujące,
b) asymilujące i rozmnażające,
c) oddechowe,
d) wszystkie wymienione funkcje.

21 Przyporządkuj po trzy funkcje właściwym organom:
a) liść _______ 1) gromadzą wodę u kaktusów,
b) łodyga _______ 2) przeprowadzają proces fotosyntezy,
3) okrywają stożek wzrostu,
4) ochraniają pędy głogu (ciernie),
5) gromadzą materiały zapasowe u cebuli,
6) tworzą trawiące pułapki u pływacza.


22. Sukulenty to rośliny przystosowane do życia w warunkach deficytu wody. Wskaż ich charakterystyczne cechy:
a) gromadzą wodę w liściach lub łodygach,
b) gromadzą wodę w korzeniach,
c) liście pokryte woskowatą substancją,
d) prawidłowe odpowiedzi podano w punktach a i c.


23 . Posiadają miękisz powietrzny, słabo rozwiniętą tkankę przewodzącą i wzmacniającą (lub jej brak), mało aparatów szparkowych, dla charakterystyka dotyczy:
a) geofitów,
b) epifitów,
c) kserofitów,
d) hydrofitów.

24. Spośród wymienionych poniżej substancji pokarmowych wskaż te, które pobierane są przez rośliny ze środowiska:
a) woda i sole mineralne,
b) energia słoneczna i tlen,
c) energia słoneczna i dwutlenek węgla,
d) prawidłowe odpowiedzi podano w punktach a i c.

25. Wskaż punkt, w którym wymieniono rośliny mięsożerne (owadożerne):
a) muchołówka i pływacz,
b) rosiczka i tłustosz,
c) dzbanecznik i grubosz,
d) prawidłowe odpowiedzi podano w punktach a i b.

26. Nazwij proces usuwania wody w postaci pary wodnej przez aparaty szparkowe u roślin:
a) fotosynteza,
b) oddychanie,
c) odżywianie

27. Wskaż wytwory naskórka:
a) włosy, paznokcie, pazury, kopyta u ssaków,
b) pióra i łuski ptaków,
c) łuski u ryb i tarczki gadów,
d) prawidłowe odpowiedzi podano w punktach a i b.

28. Wskaż funkcje gruczołów potowych ssaków:
a) wydzielnicza i ochronna,
b) wydalnicza i obronna,
c) wydalnicza i termoregulacyjna,
d) funkcje wymienione w pkt. a i b.

29. Odpowiednim grupom zwierząt przyporządkuj właściwy rodzaj skóry:
a) ryby,
b) płazy,
c) gady,
d) ssaki,
1) skóra sucha, pozbawiona gruczołów, liczne łuski, tarczki,
2) skóra, posiadająca gruczoły potowe, pokryta włosami,
3) skóra śliska, dzięki obecności gruczołów śluzowych, pokryta łuskami,
4) skóra śliska dzięki obecności gruczołów śluzowych, silnie ukrwiona, bierze udział w oddychaniu organizmu.

30. Wskaż funkcje linii bocznej u ryb:
a) wyczuwanie ruchów wody,
b) wyczuwanie temperatury wody,
c) zachowanie równowagi w wodzie,
d) wyczuwanie zasolenia wody.

31. Który z przedstawionych wykresów odnosi się do organizmów stałocieplnych:

Rozmiar: 863 bajtów


32. Zastanów się i odpowiedz, który z wymienionych układów odbiera informacje ze środowiska zewnętrznego:
a) wydalniczy,
b) pokarmowy,
c) oddechowy,
d) nerwowy.

33. Zastanów się i odpowiedz, dlaczego u ssaków morskich (np. ptetwal błękitny, mors, foka) zauważa się brak lub silną redukcję małżowiny usznej:
a) stawiałaby ona zbyt duży opór podczas pływania pod wodą,
b) jest zbędna, gdyż fale dźwiękowe rozchodzą się w wodzie lepiej niż na lądzie,
c) jest zbędna, gdyż zwierzęta te odbierają fale dźwiękowe linią boczną,
d) prawidłowe odpowiedzi wymieniono w punktach a i b.

34. Przypisz odpowiednie zmysły właściwym gatunkom zwierząt:
a) nietoperz, wieloryb, 1) wzrok,
b) ryś, sokół, 2) węch,
c) kret, lis, 3) słuch,
d) zając, sarna, 4) receptory chemiczne,
e) tasiemiec, glista ludzka, 5) echolokacja.

35 Przyporządkuj odpowiednim zwierzętom właściwy im sposób poruszania:
a) dżdżownica, padalec, 1) skakanie,
b) kangur, żaba, 2) pełzanie,
c) ośmiornica, chełbia, 3) lot bierny,
d) pantofelek, wrotek, 4) lot czynny,
e) nietoperz, ważka, 5) ruch odrzutowy,
f) lotopałanka, ryba latająca, 6) ruch rotacyjny.

36. Rozpoznaj po kształcie dziobów, czym odżywiają się wymienione gatunki:

Rozmiar: 1104 bajtów

a) orzeł,
b) grubodziób,
c) krzyżodziób,
d) pelikan,
e) słonka,
1)ryby,
2) myszy,
3) pestki,
4) nasiona z szyszek,
5) dżdżownice.
Każdej nazwie przyporządkuj odpowiedni numer,

37. Wskaż narządy, przy udziale których u zwierząt lądowych odbywa się wymiana gazowa:
a) skóra, skrzela,
b) skóra, płuca,
c) płuca, skrzela,
d) skóra, skrzela, płuca. '

38. Przyporządkuj odpowiednim gatunkom owadów właściwy typ aparatu gębo wego:
a) komar, 1) gryzący,
b) motyl, 2) khijąco-ssący,
c) chrabąszcz majowy, 3) liżący,
d) mucha, 4) ssący.

39. Larwa prowadzi podwodny tryb życia. Przechodzi przeobrażenie zupełne. Postać dojrzała jest owadem latającym i korzysta z innych źródeł pokarmu niż larwa. Opis odnosi się do:
a) pływaka żółtobrzeżka, nartnika,
b) komara, ważki,
c) pająka topika, chruścika,
d) wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

40. Jak nazywają się miejsca wyprowadzania potomstwa następujących gatunków zwierząt:
a) dzika, 1) gawra,
b) niedźwiedzia, 2) dziupla,
c) sarny, 3) żeremia,
d) wiewiórki, 4) barłóg,
e) bobra, 5) legowisko.

41. Grzybami pasożytniczymi są:
a) buławinka czerwona, rdza źdźbłowa,
b) pleśniak biały, kropidlak,
c) muchomor czerwony, sromotnik bezwstydny,
d) babka koźlarz, podgrzybek szlachetny, ponieważ pasożytują na:
1) zbożach, berberysie,
2) bukach, sosnach,
3) zbożach, jabłoniach,
4) kukurydzy, brzozach.

42. Niepozorny okwiat (czasami brak), długie nitki pręcików, duża powierzchnia znamienia, olbrzymia produkcja bardzo lekkiego pyłku. Przyporządkowałbyś te cechy roślinom zapylanym przez:
a) wiatr,
b) ptaki,
c) owady,
d) wodę.

43. Przyporządkuj odpowiednim roślinom właściwy sposób rozmnażania wegetatywnego:
a) ziemniak, 1) odkłady,
b) tulipan, 2) bulwy,
c) agrest, 3) cebule,
d) irys, 4) rozłogi pędowe,
e) truskawka, 5) kłącza.

44.Wybierz rośliny, których owoce i nasiona są rozsiewane przez zwierzęta:
a) łopian, klon,
b)jarzębina,
c) łopian, rzepień,
d) właściwe rośliny wymieniono w punktach bić.

45. Określ, jak nazywamy wzrost korzeni w kierunku bardziej wilgotnego podłoża:
a) taksja,
b) nastia,
c) geotropizm,
d) hydrotrotropiztm.

46. Uzupełnij schemat przedstawiający rodzaje tkanek zwierzęcych:

Rozmiar: 849 bajtów