Rozmiar: 5815 bajtów

Humanistyczne
Matemetyczno-przyrodnicze
Język angielski
Wyszukiwarka testów
Odpowiedzi
Przyślij swój test
Rozmiar: 516 bajtów
Humanistyczne
Fizyka
Matematyka
Chemia
Biologia
Geografia
Wybór testów
Wyszukiwarka testów
Odpowiedzi
Przyślij swój test
Biologia. Test III

<<< Index | Następny test >>>


1. Nie u wszystkich organizmów występuje:
A - chlorofil;
B - DNA;
C - węglowodany;
D - tłuszcze.

2 Określ problem badawczy, do którego przygotowano ten zestaw doświadczalny: Uczniowie przygotowali trzy dość głębokie pojemniki o powierzchni dna około 0,5 m2. Każdy z nich napełnili tak samo przygotowaną ziemią uprawną. W pierwszym pojemniku wysiali - zachowując równe odległości - 100 nasion gorczycy białej, w drugim - 100 nasion pieprzycy siewnej (rzeżuchy), w trzecim - 50 nasion gorczycy i 50 nasion pieprzycy, umieszczając je na przemian, tak aby najbliższymi sąsiadami rośliny pierwszego gatunku były rośliny drugiego gatunku. Wszystkie pojemniki ustawili w ciepłym i nasłonecznionym miejscu. Po upływie trzech tygodni od wykiełkowania uczniowie obliczyli śmiertelność każdego z gatunków w poszczególnych pojemnikach, następnie ścięli rośliny nad samą ziemią i zważyli.

Informacja do zadania 3
Ciekawą metodę ochrony upraw szklarniowych przed owadami - szkodnikami roślin - stosują niektórzy ogrodnicy. Polega ona na zawieszaniu w szklarniach żółtych taśm pokrytych lepką substancją. W tej metodzie wykorzystuje się wabiące oddziaływanie żółtego koloru na owady, które przylatują do taśm i przylepiają się do nich.

3. Uzasadnij stwierdzenie, że stosowanie tej metody ochrony roślin szklarniowych przed owadami jest korzystniejsze dla środowiska i zdrowia człowieka niż stosowanie środków chemicznych (pestycydów).

4 Ustal, jaką komórkę opisał uczeń w następujący sposób:
Komórkę tę od zewnątrz otacza ściana i błona komórkowa. Jej wnętrze wypełnia cytoplazma, w której są rozmieszczone liczne rybosomy. Specyficzną cechą tej komórki jest to, że jej materiał genetyczny nie jest oddzielony błoną od cytoplazmy.

5 Ścianą komórkową nie są otoczone komórki:
A - bakterii;
B - grzybów;
C- roślin;
D - zwierząt.

6 W tabeli przedstawiono kilka zadań dotyczących ruchu wody w roślinie. Przy zdaniach, które uważasz za prawdziwe, postaw literę P, a przy zdaniach fałszywych - literę F
OkreślenieP lub F
Roślina wchłania wodę przez korzenie, a wyparowuje przez liście. 
Proces transpiracji umożliwia chłodzenie rośliny. 
Celem transpiracji jest obieg wody w przyrodzie. 
Zamknięte aparaty szparkowe usprawniają proces transpiracji. 


7 Przyjrzyj się uważnie schematowi i porównaj:
Rozmiar: 15437 bajtów
A - objętość klatki piersiowej i płuc podczas wdechu i wydechu;
B - położenie przepony podczas wdechu i wydechu.

8 Szczepionką nie są:
A - przeciwciała wytworzone przez organizm wskutek wniknięcia do niego antygenów;
B - martwe lub osłabione, niegroźne dla człowieka mikroorganizmy;
C - fragmenty mikroorganizmów chorobotwórczych;
D - toksyny wydzielane przez mikroorganizmy.

9 Wyjaśnij krótko, co to jest kariotyp.

10 Na schemacie przedstawiono niektóre produkty mleczne, które możesz kupić w sklepach.
Rozmiar: 16365 bajtów
Spośród przedstawionych na schemacie produktów spożywczych wymień te, które wytworzono z udziałem mikroorganizmów.


Sprawdź się.
Za każdą prawidłową odpowiedź otrzymujesz 4 punkty.
Maksymalnie możesz otrzymać po 40 pkt.

Liczba punktów:Ocena:
35 - 40bardzo dobry
30 - 34dobry
25 - 29dostateczny

Następny test >>>