Rozmiar: 5815 bajtów

Humanistyczne
Matemetyczno-przyrodnicze
Język angielski
Wyszukiwarka testów
Odpowiedzi
Przyślij swój test
Rozmiar: 516 bajtów
Humanistyczne
Fizyka
Matematyka
Chemia
Biologia
Geografia
Wybór testów
Wyszukiwarka testów
Odpowiedzi
Przyślij swój test
Biologia. Test IV

<<< Index | Odpowiedzi >>>


1 Sinice różnią się od pozostałych bakterii:
A - zdolnością do fotosyntezy z wydzieleniem tlenu;
B - brakiem jądra komórkowego;
C - wodnym trybem życia;
D - prostą, często jednokomórkow ą budową ciała.

Przed rozwiązaniem poniższego zadania skorzystaj z informacji do zadania 2 z testu III.

2 Podaj hipotezę, którą można zweryfikować za pomocą wyników tego doświadczenia.

Przed rozwiązaniem poniższego zadania skorzystaj z informacji do zadania 3 z testu III.

3 Zaplanuj doświadczenie, za pomocą którego sprawdzisz wrażliwość owadów na różne kolory.

4 Przeczytaj wymienione tu terminy dotyczące komórki. ObwiedŹ linią te określenia, które dotyczą jądra komórkowego. komórkowego. Napisz, do jakiej organelli komórkowej odnoszą się pozostałe (niezaznaczone) określenia.
Chromosomy; Chlorofil; System błon wewnętrznych; Fotosynteza; Materiał genetyczny komórki; Otoczka zbudowana z dwóch błon; Pory w otoczce; Informacja o białkach; Pochłanianie światła.

5 Cząsteczka DNA jest zbudowana z:
A - jednej nici;
B - dwóch nici;
C - trzech nici;
D - czterech nici.

Informacja do zadania 6
Oto kilka stwierdzeń dotyczących budowy kwiatów: A - mają duże, barwne płatki korony;
B - wytwarzają dużo bardzo lekkiego pyłku;
C - zazwyczaj nie wytwarzają nektaru;
D - pylniki i słupek są wewnątrz okwiatu;
E - w pylnikach są wytwarzane stosunkowo duże ziarna pyłku;
F - znamiona słupków są najczęściej bardzo rozgałęzione, piórkowate;
G - długie pręciki znacznie wystają poza okwiat.

6 Które zdania dotyczą budowy kwiatów roślin wiatropylnych.

Przed rozwiązaniem poniższego zadania skorzystaj z informacji do zadania 7 z testu III.

7 Wyjaśnij, co dzieje się z przeponą podczas wdechu.

8 Wydalaniem nie jest usuwanie z organizmu:
A - mocznika;
B - niestrawionych resztek pokarmu;
C -dwutlenku węgla.

9 Wyjaśnij związki między pojęciami:
DNA, gen, chromosom.

10 Dwa osobniki, sztucznie stworzone z jednego klonu, mają zawsze identyczne genotypy. W dowolny sposób zaznacz ten z czterech prostokątów, w którym są umieszczone dwa osobniki mające w sposób naturalny identyczne genotypy.
A - ojciec i syn
B - bliźnięta jednojajowe
C - ojciec i córka
D - brat i siostra
E - matka i syn
F - bliźnięta dwujajowe
G - matka i córka

Sprawdź się.
Za każdą prawidłową odpowiedź otrzymujesz 4 punkty.
Maksymalnie możesz otrzymać po 40 pkt.

Liczba punktów:Ocena:
35 - 40bardzo dobry
30 - 34dobry
25 - 29dostateczny