Fizyka

Zestaw zadań


Fizyka
Następny
Spis testów
Wybór pytań
Poczta gimnazjalisty
Index
1. Prądniczka rowerowa (dynamo) przy średniej prędkości jazdy wytwarza napięcie 6V, o wartości natężenia prądów płynących przez obie żarówki (przednią i tylną) wynoszą 0,3 A. Oblicz moc prądu wytworzonego przez tę prądniczkę i energią wytworzoną przez nią w czasie 2h.

2. Wyznacz moc grzejnika elektrycznego, który w czasie 2h przetwarza na energię wewnętrzną 1,2 kWh energii elektrycznej. Oblicz wartość natężenia prądu przez ten grzejnik, jeżeli napięci zasilania wynosi 220V.

3. Jeżeli na końcach opornika wytworzyć napięcie równe 18V, to w oporniku opłynie prąd o natężeniu 0,9 A. Ile będzie wynosić natężenie prądu w tym oporniku jeżeli napięcie zmniejszymy 6 razy? Ile razy zmniejszy się wówczas moc prądu w tym oporniku?

4. Samochód w czasie 15 minut przebył drogę 18 kilometrów. Jaką drogę przebędzie on w czasie 2,5h, gdy będzie poruszać się z taką samą prędkością jak na początku ruch?

5. Średnia prędkość głosu w powietrzu wynosi 340 m/s. Jaką prędkość w km/h ma ponaddźwiękowy samolot poruszający się z prędkością dwukrotnie większą od prędkości dźwięku?

6. Oblicz powierzchnię plamy tłuszczu na powierzchni wody, jeżeli utworzyła go kropelka tłuszczy o objętości 0,002 mm3, a średnica pojedynczej cząsteczki tego tłuszczu wynosi około 0,0000002mm.

7. Jaką falą podłużną czy poprzeczną jest fala głosowa rozchodząca się w powietrzu i wytworzona przez drgające ciało będące źródłem dźwięku?

8. Dlaczego uzwojenie wtórne transformatora obniżającego napięcie wykonuje się z grubszego druta niż uzwojenie pierwotna? Jak to jest w transformatorze podwyższającym napięcie?

9. Dlaczego siła przyciągania żelaznych przedmiotów jest większa przy wykorzystaniu zwojnicy z żelaznym rdzeniem (elektromagnesu) niż bez rdzeni mimo, iż w obu przypadkach w zwojnicy płynie prąd o takim samym natężeniu?