Rozmiar: 5815 bajtów
Humanistyczne
Matemetyczno-przyrodnicze
Język angielski
Wyszukiwarka testów
Odpowiedzi
Przyślij swój test
Rozmiar: 516 bajtów
Humanistyczne
Fizyka
Chemia
Biologia
Geografia
Wybór testów
Wyszukiwarka testów
Odpowiedzi
Przyślij swój test
FIZYKA test II

<<< Index | Następny >>>


Pytanie 1: Jeden kilogram to:
A. 8 N
B. 98 N
C. 9,81 N
D. 1 N

Pytanie 2: Na kubek stojący na stole:
A. nie działa żadna siła
B. działa tylko siła równa ciężarowi kubka
C. działają siły równoważące się
D. żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawdziwa

Pytanie 3: Waga laboratoryjna zawiera dźwignię:
A. dwustronną o równych ramionach
B. dwustronną o różnych ramionach
C. jednostronną
D. waga nie zawiera dźwigni

Pytanie 4: Mężczyzna podnosi leżącą poziomo długą deskę o ciężarze 50 kg za jeden z końców. Wartość siła, z jaką działa mężczyzna wynosi przy ziemi:
A. 50 kg
B. 25 kg
C. 100 kg
D. 15 kg

Pytanie 5: Do ciał plastycznych zaliczamy:
A. plastelinę
B. kredę
C. sprężynę D. papier

Pytanie 6: Jednostka 9,81 N to inaczej:
A. 1 kg
B. 100 g
C. 10 g
D. 5 kg

Pytanie 7: Siła ciężkości ma kierunek:
A. pionowy
B. poziomy
C. ku biegunom Ziemi
D. zawsze taki, jak rzucane ciało

Pytanie 8: Doświadczalne pokazanie działania siły to:
A. ściskanie sprężyny
B. poziomica
C. dynamometr
D. sprężyna

Pytanie 9: Siła działająca na ciało jest równa:
A. szybkości zmian prędkości tego ciała
B. szybkości zmian pędu tego ciała
C. przyspieszeniu ciała
D. ciężarowi ciała

Pytanie 10: Masa klocka o sile ciężkości 9,8 N wynosi:
A. 9,8 kg
B. 2 kg
C. 1 kg
D. żadna z powyższych odpowiedzi nie jest poprawna