Rozmiar: 5815 bajtów

Humanistyczne
Matemetyczno-przyrodnicze
Język angielski
Wyszukiwarka testów
Odpowiedzi
Przyślij swój test
Humanistyczne
Fizyka
Chemia
Biologia
Geografia
Wybór testów
Wyszukiwarka testów
Odpowiedzi
Przyślij swój test
Test predyspozycji językowych (IV)

Następny >>>

Ćwiczenie 1
W każdym z poniższych tekstów brak jest fragmentu zdania. Znajdź właściwy fragment odpowiednio wybierając odpowiedź a, b, c lub d.

1. Podczas wizyty w Paryżu w 1894 roku A. Lumiere, właściciel fabryki płyt fotograficznych w Lyonie, wybrał się na pokaz filmowy. Film wyświetlany w wynalezionym trzy lata wcześniej kinetoskopie mogła oglądać tylko jedna osoba, .............................
Na ekranie o powierzchni kilkunastu centymetrów kwadratowych rozgrywały się króciutkie scenki, a taśmę przesuwał elektryczny silniczek, uruchamiany przez widza za pomocą monety.

A) która zaglądając przez okular do wnętrza niewielkiej skrzynki
B) zaglądając przez okular do wnętrza niewielkiej skrzynki
C) podczas zaglądania przez okular do wnętrza niewielkiej skrzynki
D) która zaglądała przez okular do wnętrza niewielkiej skrzynki

2. Ankieta to narzędzie urzędowej maszyny wtłaczającej człowieka w anonimowy tłum osobników w przedziale wieku od 12 do 17 lat; ....................; uczniów szkół państwowych czy prywatnych. Wypełniamy ją przy okazji wizyt w urzędach, biurach, przychodniach, a także przy wyborze szkoły. Jej celem jest zdobycie informacji o człowieku.
A) na samodzielnym utrzymaniu rodziny lub krewnych
B) na utrzymaniu samodzielnej rodziny lub nie
C) utrzymujących samodzielnie rodzinę lub siebie
D) utrzymujących się samodzielnie lub będących na utrzymaniu rodziny

3. Różnice między bogatą szlachtą (magnateri ą) a zwykłymi szlachciurami pog łębiają się. Magnaci wstydzą się swych ubogich krewniaków. Rozbudowują swe posiadłości - zamki przerabiają na pałace, wyposażają je w najnowsze osiągnięcia techniki, ........................
A) przyozdabiają czym się da
B) ktore przyozdabiają, jak im się podoba
C) przyozdobione według własnego gustu
D) których nie da się przyozdobić

4. NUDA? NIE MAM NA TO CZASU! Właśnie przeczytałem artykuł o nudzie. Nie chcę się chwalić, ale ja... nie mam na to czasu! Sześć razy w tygodniu chodzę do szkoły muzycznej, odrabiam zadania domowe z normalnej szkoły, ale także z harmonii czy z kształcenia słuchu. Mam bardzo wymagającą panią ..................................... Zresztą prawie cała moja klasa ciężko "haruje". A nuda? Myślę, że wszystko zależy od pomysłowości konkretnej osoby.
A) nauczycielkę, która mnie wkurza prawie codziennie
B) z biblioteki, w której spędzam dużo czasu
C) od fortepianu, więc muszę ćwiczyć codziennie po dwie, trzy godziny
D) od fortepianu, na którym trzeba ćwiczyć każdego dnia.

Ćwiczenie 2
W każdym zdaniu podkreślone słowo można zastąpić innym słowem, które ma to samo znaczenie. Wybierz odpowiednie słowo.

5. PASOWANIE NA RYCERZA - uroczystość przyjęcia młodego mężczyzny do grona rycerzy. Nazwa wywodzi się od symbolicznego gestu przypięcia ozdobnego pasa. Pasowania dokonywał władca lub znany rycerz.
A) zachowania
B) machania
C) ruchu
D) pokazania

6. Elektroniczne listy Darka nadal sprawiają, że czuję się kimś wyjątkowym, niepowtarzalnym, potrzebnym. Skłaniają mnie do refleksji, do zadawania sobie pytań, które wcześniej wydawały mi się błahe, nieistotne.
A) rewanżu
B) zastanowienia
C) powstrzymaniasię
D) odwagi

7. Historia milczy na temat honorariów pierwszych bohaterów kina. Aktorstwo filmowe dopiero za kilka lat miało stać się jednym z najlepiej opłacanych i najbardziej pożądanych zawodów świata.
A) zarobków
B) zaszczytów
C) zagrożeń
D) zarabiania

8. Dziewicza Amazonia, porośnięta gigantycznym lasem deszczowym i będąca największym rezerwuarem słodkiej wody świata, stała się celem wyprawy dwóch niemieckich dziennikarzy telewizyjnych.
A) zapleczem
B) bogactwem
C) obszarem
D) zbiornikiem

9. Yukon Quest to jeden z najtrudniejszych i zarazem najbardziej prestiżowych wyścigów psich zaprzęgów. Jego szlak wiedzie przez śnieżne bezdroża Alaski, a z dziką naturą, zmęczeniem i rywalami zmaga się zarówno człowiek, jak i towarzysz ące mu psy.
A) poważanych
B) nieoczekiwanych
C) poważnych
D) zaskakujących

10. Ta niezbędna do życia inwestycja jest kontynuowana jako priorytetowa.
A) ostatnia
B) nieodwołalna
C) końcowa
D) najważniejsza

Ćwiczenie 3
Do słów w tabelce dobierz słowa (od A do F) tak, by parami tworzyły słowa o tym samym znaczeniu. Nie wszystkie słowa (od A do F) nadają się do wykorzystania w tym ćwiczeniu.


11. dyskusja.............
12. rywalizować.............
13. sporządzić.............
14. wyjątkowy.............
A) niecodzienny
B) rozmowa
C) pospolity
D) niewybredny
E) przygotować
F) współzawodniczyć

Ćwiczenie 4
Do słów w tabelce dobierz słowa (od A do F) tak, aby parami tworzyły słowa o znaczeniu przeciwnym. Nie wszystkie słowa (od A do F) nadają się do wykorzystania w tym ćwiczeniu.

15. zainspirować.......
16. abstrakcyjny.......
17. szkalować.......
18. ujarzmiony.......
A) rzeczywisty
B) zniechęcić
C) obmawiać
D) niezawisły
E) doceniać
F) pokonany

Ćwiczenie 5 W każdym zadaniu jest jedno słowo, które nie pasuje do pozostałych. Znajdź to słowo i wykreśl je. Przykład: A) góra B) wczoraj C) jedzenie D) drzewo

19. A) uschnie B) sięgnąłem C) bój się D) skarżypyta

20. A) miotła B) nożyczki C) sanki D) drzwi

21. A) lepszy B) dziwniejszy C) dźwięcznie D) bardziej dociekliwy

22. A) blado B) szybko C) czworo D) nieznacznie

Ćwiczenie 6
Wybierz analogiczne formy od słów według przykładów.


23. czesać - uczesałem; biec - ......................
A) biegłem
B) pobiegłem
C) biegałem
D) pobiegałem

24. pisać - piszących; nałożyć - ...............
A) nałożonych
B) nałożących
C) nakładających
D) nakładający

25. karcić - skarciwszy; grzmotnąć - ..............
A) grzmotnąłszy
B) grzmotnąwszy
C)zgrzmociwszy
D) grzmociwszy

26. kaganiec - kaganców; kajakarz - ......
A) kajaków
B) kajakowców
C) kajakarzów
D) kajakarzy

27. chwytać - został uchwycony; sadzić - ...................
A) został posadzony
B) został usadzony
C) został osądzony
D) został podsadzony
28. źli - gorsi; nieświadomi - .......... ..................
A) nieuświadomieni
B) najbardziej nieświadomi
C) nieświadomsi
D) bardziejnieświadomi
Zadanie 7
Porównaj formy utworzone ze słów j. łacińskiego z ich polskim znaczeniem, laudare - chwalić laudabam - chwaliłem laudabit - pochwali laudatur - jest chwalony laudate - chwalcie laudaret - pochwaliłby a następnie dobierz spod tabeli odpowiednie formy słów łacińskich, które są tłumaczeniem słów polskich.

A) narraret
B) narrat
C) narratur
D) narrantur
E) narrare
F) narrate
G) narrabam
H) narrabit

Zadanie 8
Przeanalizuj dokładnie poniższe zdania (napisane w języku fikcyjnym) oraz ich polskie tłumaczenia.

lana - dziewczynka;
vesso - pokój
brivan - malować;
ter - duży
kres - obrazek
Lana briva kresok em vesso. Dziewczynka maluje obrazek w pokoju. Lanas brivas kresosk em vessos. Dziewczynki malują obrazki w pokojach. Lana brivada kresok ter. Dziewczynka namalowała duży obrazek. Lana brivadra vessok. Dziewczynka namaluje pokój. Lana brivabat em kres. Dziewczynka jest namalowana na obrazku.
Teraz z wykorzystaniem kolejnej grupy słów z tego języka: chłopiec - pok; sadzić - melivan; drzewo - desso; ogród - sana; mały - ker
Dobierz do podanych polskich zdań ich odpowiedniki w tym języku: słowo polskie odpowiednik po łacinie 29. opowiadać
30. jest opowiadany
31. opowie
32. opowiadałem
33. opowiedziałby
34. opowiedzcie
35. Chłopiec posadził małe drzewo.
.................................................................
36. Drzewo jest posadzone w ogrodzie.
........................................................
37. Chłopiec sadzi drzewo w ogrodzie.
................................................................
A) Pok melivada ker dessok; B) Pok meliva dessok em sana; C) Desso melivabat em sana; D) Pok melivada dessok ker.
Teraz dobierz poprawne końcówki w tłumaczeniu zdania polskiego na ten język. Chłopcy sadzą drzewa w ogrodach Pokos meliv (38) dess 39 em san 40
38. A) -a
B) -as
C) -ada
D) -dra

39 A) -o
B) -ok
C) -os
D) -osk

40A) as
B) -ask
C) -a
D) -ak


<<< Index