Rozmiar: 5815 bajtów

Humanistyczne
Matemetyczno-przyrodnicze
Język angielski
Wyszukiwarka testów
Odpowiedzi
Przyślij swój test
Rozmiar: 516 bajtów
Humanistyczne
Fizyka
Matematyka
Chemia
Biologia
Geografia
Wybór testów
Wyszukiwarka testów
Odpowiedzi
Przyślij swój test
Offspring on line
Odpowiedzi-inne testy

Inne klucze odpowiedzi:
Odpowiedzi do testów kompetencji >>>
Odpowiedzi z języka angielskiego >>>

Humanistyczny
Chemia
Biologia
Geografia

Index

Humanistyczny
Zestaw I Zestaw II Zestaw III
Pytanie Odpowiedź
1 C
2 A
3 B
4 D
5 A
6 C
7 A
8 B
9 A
10 B
13 A-1,B-1,C-2
14 A
15 A-4,B-1,C-3,D-2
16 B
17 D
18 B
20 D
21 A
22 D
Pytanie Odpowiedź
1 A
2 B
3 C
4 D
5 A
6 B
7 B-1,F-5,H-2,J-3,K-4
8 rządy faraonów
monarchia
parlament
9
10 A
11 C
12 A
13 A
14 B
15 sprawozdanie
16 C
17 A
18 A
19 B
20 list
Pytanie Odpowiedź
1 B
2 D
3 D
5 A
6 C
7 B
8 D
9 B
10 B
11 A
12 D
18 B
19 list
Chemia
Zestaw I
Zestaw II
Zestaw III
PytanieOdpowiedź
1A
2B
3C
4D
5B
6C
7D
8B
9D
10B
11A
12D
13D
14B
15D
16C
17B
18C
19B
20D
21C
22D
23C
24D
25C
26B
27A
PytanieOdpowiedź
1D
2D
3A
4B
5C
6B
7A
8B
9B
10C
11B
12C
13A
14C
15A
16B
17C
18B
19A
20C
21D
22D
23B
24A
25D
26B
27A
PytanieOdpowiedź
1C
2D
3B
4A
5A
6D
7B
8C
9B
10C
11B
12C
13A
14C
15A
16D
17B
18C
19D
20B
21D
22C
23B
24B
25D
26B
27C
Biologia
Zestaw II
Zestaw III
PytanieOdpowiedź
1B
2A
3a-ziarniak, b-dwoinki, c-paciorkowiec, d-gronkowiec, e-wiciowce, f-krętek, g-śrubowce
4D
5jądro, chloroplasty
61-cytoplazma, 2-ściana komórkowa, 3-mitochondrium, 4-wakuola, 5- mitochondrium, 6- jądro, 7- błona komórkowa
7B
8a2; b1; c4; d3
9a3; b5; c4; d2; e1
10a3, b1, c4, d2
11C
12jest ich wiele np.: ukształtowanie terenu, klimat, strefa klimatyczna, odległość od wody, natężenie promieniowania słonecznego, gęstość występowania osobników, warunki rozwoju osobników młodocianych.
13A
14a3,4,5 b1,2,5
15D
16 a2, b3, c1(funkcje wydzielnicze i ochronne), d4
17a1,3,5,7 b2,4,6
18korzeń, łodyga, liść, kwiat, owoc
19D
20D
21b1,3,6; a2,3,5,(4)
22D
23D
24D
25D
26b1,3,6; a2,3,5,(4)
27D
28C
29a3, b4, c1, d2
30A
311
32D
33B
34a5, b1, c2, d3, e4
35a2,b1, c5, d6,e4, f3;
36a2, b3 c4, d1, e5
37B
38a2, b4, c1, d3
39D
40a4, b1, c5, d2, e3
41a3 b4, c2 d1
42A
43a2, b3, c1, d5 e4
44B
45D
46łączna(chrzęstna, kostna, krew, limfa); nabłonkowa; nerwowa, mięśniowa (mięśnie gładkie, m. poprzecznie prążkowane [szkieletowe], sercowe)
PytanieOdpowiedź
1.A.
2.Problemem badawczym, do którego przygotowano doświadczenie, może być np.: Porównanie nasilenia konkurencji wewnątrz- i międzygatunkowej.
3.Dzięki zastosowaniu taśm wabiących owady rośliny są skutecznie chronione przed szkodnikami, a środowisko nie jest zanieczyszczane chemicznymi środkami ochrony roślin; nie ma też niebezpieczeństwa, że środki te znajdą się w roślinach, a następnie, wraz z pokarmem roślinnym, przedostaną się do organizmu człowieka.
4.Komórkę bakterii.
5.D.
6.P, P, F, F.
7A - objętość klatki piersiowej i płuc jest większa podczas wdechu niż podczas wydechu; B - przepona jest niżej położona podczas wdechu niż podczas wydechu.
8.A.
9Kariotyp jest to zestaw wszystkich chromosomów występujących w komórkach organizmu (z wyjątkiem komórek płciowych). Charakterystyczny kształt chromosomów i ich liczba w zestawie są właściwe dla danego gatunku.
10Twaróg, ser żółty, kefir, jogurt.
Zestaw IV
PytanieOdpowiedź
1.A.
2.Za pomocą wyników tego doświadczenia można zweryfikować hipotezę: Konkurencja wewnątrzgatunkowa jest silniejsza niż międzygatunkowa albo: Gatunek A jest silniejszy konkurencyjnie od gatunku B.
3.W celu sprawdzenia wrażliwości owadów możesz wykonać następujące doświadczenie: wytnij z kolorowego papieru kilka kwadratów o takiej samej powierzchni, zawieś je obok siebie, a następnie przez określony czas licz owady przylatujące do każdego z nich.
4.Należy obwieść linią określenia: chromosomy, materiał genetyczny komórki, otoczka zbudowana z dwóch błon, pory w otoczce, informacja o białkach; pozostałe określenia dotyczą chloroplastu.
5.B.
6.B, C, F, G.
7.Podczas wdechu przepona się kurczy.
8.B.
9.Wszystkie wymienione pojęcia dotyczą materiału genetycznego:- DNA zawiera informację genetyczną o białkach; - gen jest to odcinek DNA odpowiedzialny za budowę jednego białka; - chromosom jest to cząsteczka DNA, w której znajdują się geny.
10.B. Bliźnięta jednojajowe.
Geografia
Zestaw II
PytanieOdpowiedź
1.a) zrąb albo wypiętrzenie tektoniczne, b) czynnik wewnętrzny.
2.7039.
3.Ponieważ latem ląd nagrzewa się szybciej niż woda, ale też i szybciej ochładza się zimą, charakterystyczne jest powstawanie zimą rozległych niżów nad oceanami, a wyżów nad lądami.
4.Najniższe ceny jabłek - 1997 r., a najniższe ceny truskawek - 1995 r.
5.Na półkuli północnej, a więc również w Polsce, panuje zima.
6.Tam, gdzie zaznaczono: = zwrotnik Raka - powinno być zwrotnik Koziorożca;= zwrotnik Koziorożca - powinno być Raka; = długość południowa - powinno być szerokość południowa;= biegun południowy - biegun północny i odwrotnie.
7.Holandia (Niderlandy), b) Portugalia, c) Irlandia, d) Niemcy (Republika Federalna Niemiec), e) Francja, f) Finlandia, g) Luksemburg, h) Austria, i) Grecja.
8.a) w lipcu i sierpniu; b) w grudniu, styczniu, lutym; c) w maju; d) wysokie opady powodują obniżenie temperatury, począwszy od czerwca. Wysokie opady powodują wzrost parowania, a to oznacza stratę ciepła; e) nie.
9.Indonezja, 106 mieszk./km2.
10.Portugalsku, hiszpańsku, arabsku, angielsku, niemiecku, angielski i francuski (kolejność dowolna), niemiecki, francuski, włoski, retoromański.
11.Mroźnej i słonecznej (bez opadów).
12.Bardzo duże zmniejszenie emisji zanieczyszczeń.