Elementarz gimnazjalisty


Test humanistyczny

Test przygotowany przez ekspertów Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
Humanistyczne
Następny
Spis testów
Wybór pytań
Index

Zadanie 13. (0-1)

W Kościele okres świąteczny obchodzono początkowo:


A. 1 dzień,

B. 2 dni,

C. 3 dni,

D. 7 dni.