Elementarz gimnazjalisty


Test humanistyczny

Test przygotowany przez ekspertów Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Humanistyczne
Następny
Spis testów
Wybór pytań
Index

Zadanie 14. (0-1)


W zwyczajach ludowych większość obrzędów wielkanocnych związana jest z:


A. sobotą i niedzielą,

B. niedzielą i poniedziałkiem,

C. sobotą i poniedziałkiem,

D. poniedziałkiem i wtorkiem.