Elementarz gimnazjalisty


Test humanistyczny

Test przygotowany przez ekspertów Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Język angielski
Następny
Spis testów
Wybór pytań
Index

Zadanie 17. (0-1)


Które zdanie wyjaśnia, dlaczego święconkę umieszczano w koszach, a nie - jak obecnie - w koszyczkach?


A. Święcone spożywano w gronie sąsiadów i znajomych.

B. Świadczyło to o zamożności właścicieli.

C. Dzielono się święconym z biednymi.

D. Miało to zapewnić dobrobyt w nowym roku.