Elementarz gimnazjalisty


Test humanistyczny

Test przygotowany przez ekspertów Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Język angielski
Następny
Spis testów
Wybór pytań
Index

Zadanie 18. (0-1)


Który zestaw określeń charakteryzuje przedstawioną reprodukcję?


A. grafika użytkowa, scena rodzajowa, kompozycja rytmiczna,

B. malarstwo, martwa natura, kompozycja statyczna,

C. rzeźba sakralna, kompozycja symetryczna, żywa kolorystyka,

D. malarstwo rodzajowe, kompozycja dynamiczna, harmonia.