Elementarz gimnazjalisty


Test humanistyczny

Test przygotowany przez ekspertów Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Humanistyczne
Następny
Spis testów
Wybór pytań
Index

Zadanie 19. (0-1)


Emblematy narodowe umieszczone na tarczy herbowej:


A. symbolizowały dążenie do zjednoczenia Europy,

B. nawiązywały do dawnej Rzeczypospolitej obejmującej Koronę, Litwę i Ruś,

C. symbolizowały podział ziem polskich między trzech zaborców,

D. były przejawem budzącego się nacjonalizmu.