Elementarz gimnazjalisty


Test humanistyczny

Test przygotowany przez ekspertów Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Humanistyczne
Następny
Spis testów
Wybór pytań
Odpowiedzi
Index
Zadanie 2. (0-1)

Które zdanie najlepiej ilustruje zależność między ukazanym w tekście znaczeniem wyrazów zwyczaj i obyczaj?


A. Nie ma jednoznacznie przyjętego rozróżnienia między znaczeniem tych wyrazów.

B. Wyraz obyczaj ma szerszy zakres znaczeniowy niż wyraz zwyczaj.

C. Wyraz zwyczaj ma szerszy zakres znaczeniowy niż wyraz obyczaj.

D. Wyrazy zwyczaj i obyczaj należy traktować przeciwstawnie.