Elementarz gimnazjalisty


Test humanistyczny

Test przygotowany przez ekspertów Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Humanistyczne
Zadanie 21. Zadanie 22. Zadanie 23. Zadanie 24. Zadanie 25. Zadanie 26. Zadanie 27.
Następny
Spis testów
Wybór pytań
Index

Zadanie 21. (0-1)


Nazwij dwa elementy charakterystyczne dla listu, znajdujące się w przytoczonym wyżej tekście.

........................................................

........................................................

.......................................

Zadanie 22. (0-1)

Wypisz z tekstu wyraz, którego nie używa się dzisiaj w takiej formie gramatycznej, w jakiej występuje w tym tekście.

........................................................

........................................................

.......................................

Zadanie 23. (0-1)

We fragmencie listu Juliusza Słowackiego czterokrotnie pojawia się zaimek nasz. Wyjaśnij celowość jego użycia.

........................................................

........................................................

.......................................

Zadanie 24. (0-1)

Wyjaśnij, dlaczego w zwrocie było to raczej polskie śniadanie autor użył określenia raczej polskie.

........................................................

........................................................

.......................................

Zadanie 25. (0-1)

Zastąp wyraz iluzja polskim odpowiednikiem.

........................................................

........................................................

.......................................

Zadanie 26. (0-2)

Wypisz z tekstu porównanie i wyjaśnij, w jakim celu zostało zastosowane.

........................................................

........................................................

.......................................

Zadanie 27. (0-1)

Wyjaśnij, dlaczego księżna Czartoryska - podobnie jak wielu innych Polaków - musiała spędzić święta wielkanocne w 1832 roku z dala od ojczyzny.

........................................................

........................................................

.......................................