Elementarz gimnazjalisty


Test humanistyczny

Test przygotowany przez ekspertów Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Humanistyczne
Następny
Spis testów
Wybór pytań
Index

Zadanie 29. (0-1)


Dlaczego kultywujemy zwyczaje świąteczne? W swej wypowiedzi odwołaj się do zamieszczonych tekstów, znanych Ci lektur oraz własnych doświadczeń. (Praca o objętości mniejszej niż połowa wyznaczonego miejsca nie będzie oceniana). Od redakcji: Uwaga! Nie możemy tu zanaczyć całego miejsca przeznaczonego na to zadanie - w arkuszu przewidziano na nie 54 linijki na kartce formatu A4.