Elementarz gimnazjalisty


Test humanistyczny

Test przygotowany przez ekspertów Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Humanistycze
Następny
Spis testów
Wybór pytań
Index

Zadanie 9. (0-1)
Upowszechnienie zwyczaju święcenia potraw na Warmii, Mazurach i Pomorzu było następstwem:

A. panującej po 1945 roku mody,

B. zmian granic i przesiedleń ludności,

D. działalności propagandowej rządu,

D. decyzji władz lokalnych.