Elementarz gimnazjalisty


Test humanistyczny
Zainspirowani przeszłością

Test przygotowany przez ekspertów Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Humanistyczne
Następny
Spis testów
Wybór pytań
Index

Zadanie 1. (0-1)

Obrazy Jana Matejki:

A. ukazywały zmiany cywilizacyjne w XIX w.,

B. włączały się w dyskusję na temat przyczyn upadku Polski,

C. stanowiły apoteozę władzy zaborców,

D. przedstawiały sceny powstańcze z lat 1830 - 1831 i 1863 - 1864.