Elementarz gimnazjalisty


Test humanistyczny
Zainspirowani przeszłością

Test przygotowany przez ekspertów Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Humanistyczne
Następny
Spis testów
Wybór pytań
Index

Zadanie 10. (0-1)

Matejko, malując obraz "Rejtan. Upadek Polski", ostrze krytyki skierował zwłaszcza w kierunku:

A. części magnaterii,

B. Tadeusza Rejtana,

C. ogółu posłów,

D. carycy Katarzyny.