Elementarz gimnazjalisty


Test humanistyczny
Zainspirowani przeszłością

Test przygotowany przez ekspertów Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Humanistyczne
Następny
Spis testów
Wybór pytań
Index

Zadanie 11. (0-1)


Jan Matejko oddał dramaturgię sytuacji poprzez:

A. miękki, łagodny modelunek światłocieniem,

B. dynamiczny układ kompozycyjny postaci,

C. zaznaczenie jedynie ogólnej formy, bez starania o szczegóły,

D. użycie jasnych, świetlistych, pogodnych barw pastelowych.