Elementarz gimnazjalisty


Test humanistyczny
Zainspirowani przeszłością

Test przygotowany przez ekspertów Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Humanistyczne
Następny
Spis testów
Wybór pytań
Index

Zadanie 13. (0-1)

Zgodnie z informacją w tekście narratorem opowieści jest:

A. Tadeusz Rejtan,

B. Seweryn Soplica,

C. Henryk Rzewuski,

D. kronikarz.