Elementarz gimnazjalisty


Test humanistyczny
Zainspirowani przeszłością

Test przygotowany przez ekspertów Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Humanistyczne
Następny
Spis testów
Wybór pytań
Index

Zadanie 14. (0-1)

Analizując tekst, dochodzimy do wniosku, że:

A. zapisy były prowadzone systematycznie, dzień po dniu,

B. zapisywano zdarzenia w momencie ich zaistnienia,

C. relacja prowadzona jest najczęściej w czasie teraźniejszym,

D. narrator opowiada o zdarzeniach z pewnego dystansu czasowego.