Elementarz gimnazjalisty


Test humanistyczny
Zainspirowani przeszłością

Test przygotowany przez ekspertów Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Humanistyczne
Następny
Spis testów
Wybór pytań
Index

Zadanie 15. (0-1)
Sposób prowadzenia narracji w pierwszym akapicie sugeruje, że opowieść będzie miała charakter:

A. gawędy,

B. bajki,

C. listu,

D. reportażu.