Elementarz gimnazjalisty


Test humanistyczny
Zainspirowani przeszłością

Test przygotowany przez ekspertów Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Humanistyczne
Następny
Spis testów
Wybór pytań
Index

Zadanie 17. (0-1)

W pierwszym akapicie znajdujemy odniesienia do wydarzeń:

A. mitologicznych,

B. biblijnych,

C. baśniowych,

D. legendarnych.