Elementarz gimnazjalisty


Test humanistyczny
Zainspirowani przeszłością

Test przygotowany przez ekspertów Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Humanistyczne
Następny
Spis testów
Wybór pytań
Index

Zadanie 18. (0-1)

W którym z wypisanych fragmentów tekstu narrator wyraża stosunek uczuciowy do przedstawionych wydarzeń?

A. Pan Tadeusz, co nigdy o żaden urząd nie prosił i unikał nawet dotąd sejmików, podał się za posła...

B. O dniu najhaniebniejszy, a zarazem najchlubniejszy dla Polski, w którym nasze poselstwo nowogródzkie usłyszało głos znieważonej i konającej ojczyzny!

C. Poniński, podpisawszy akt, solwował sesją na dzień jutrzejszy, a posłowie się porozchodzili...

D. Pan Bóg Sodomie był gotów odpuścić, gdyby się w niej przynajmniej dziesięciu sprawiedliwych znalazło...