Elementarz gimnazjalisty


Test humanistyczny
Zainspirowani przeszłością

Test przygotowany przez ekspertów Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Humanistyczne
Następny
Spis testów
Wybór pytań
Index

Zadanie 19. (0-1)

Którą zasadą kierował się w swoim postępowaniu Rejtan?

A. Miłe blizny dla ojczyzny.

B. Dobro ludu najwyższym prawem.

C. Wobec silniejszego słabszy nigdy nie ma racji.

D. Dobro rzeczypospolitej najwyższym prawem.