Elementarz gimnazjalisty


Test humanistyczny
Zainspirowani przeszłością

Test przygotowany przez ekspertów Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Humanistyczne
Następny
Spis testów
Wybór pytań
Index

Zadanie 2. (0-1)

Malując obrazy historyczne, Jan Matejko:

A. wiernie odtwarzał wydarzenia z przeszłości,

B. nie odwoływał się do źródeł historycznych,

C. dawał autorską interpretację historii,

D. pomijał wątki niewygodne dla zaborców.