Elementarz gimnazjalisty


Test humanistyczny
Zainspirowani przeszłością

Test przygotowany przez ekspertów Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Humanistyczne
Następny
Spis testów
Wybór pytań
Index

Zadanie 20. (0-1)

Przypisy umieszczone pod tekstami pełnią funkcję:

A. wyjaśnienia do tekstu,

B. korekty tekstu,

C. polemiki z tekstem,

D. powtórzenia głównych myśli tekstu.