Elementarz gimnazjalisty


Test humanistyczny
Zainspirowani przeszłością

Test przygotowany przez ekspertów Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Humanistyczne
Zadanie 21 Zadanie 22 Zadanie 23 Zadanie 24 Zadanie 25 Zadanie 26 Zadanie 27 Zadanie 28
Następny-"Dawne światy powracają"
Spis testów
Wybór pytań
Index

ZADANIA OTWARTE.Zadanie 21.


Z wiersza Jacka Kaczmarskiego wypisz ten fragment, który miał stanowić dla Repnina wyjaśnienie przyczyn słabości Rzeczypospolitej.


Zadanie 22.


Co decyduje, że obraz Jana Matejki "Rejtan. Upadek Polski" jest zaliczany do malarstwa historycznego?


Zadanie 23.


Narrator Henryka Rzewuskiego to bezstronny obserwator czy osoba opowiadająca się zdecydowanie po którejś ze stron? Napisz, na czym opierasz swój sąd?


Zadanie 24.


Który tekst - Henryka Rzewuskiego czy Jacka Kaczmarskiego - jest bliższy obrazowi Jana Matejki? Uzasadnij swoje stanowisko.


Zadanie 25.


Podaj co najmniej dwie różnice, jakie dostrzegasz między tekstem Henryka Rzewuskiego i Jacka Kaczmarskiego.


Zadanie 26.


Narrator w tekście Rzewuskiego nazwał Rejtana zapalonym Polakiem. Zastąp to wyrażenie innym, tak by nie zmieniło swego sensu.


Zadanie 27.


W waszej szkole jesienią zostanie zorganizowana wystawa pod hasłem "Zainspirowani przeszłością". Napisz ogłoszenie informujące o tym wydarzeniu.


Zadanie 28.


Uzasadnij, że o wielu autorach książek, filmów, obrazów można powiedzieć: "Zainspirowani przeszłością". Przedstaw swą wypowiedź w formie rozprawki.


Miejsce przewidziane na dłuższą wypowiedź ucznia - około 1,5 strony formatu A4