Elementarz gimnazjalisty


Test humanistyczny
Zainspirowani przeszłością

Test przygotowany przez ekspertów Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Humanistyczne
Następny
Spis testów
Wybór pytań
Index

Zadanie 5. (0-1)

Rejtan z obrazu Matejki to upostaciowanie:

A. gestu rozpaczy w masie obojętnych i zdrajców ojczyzny,

B. samowoli szlacheckiej w dobie upadku Rzeczypospolitej,

C. postawy ogółu Polaków wobec groźby rozbioru,

D. omdlenia patrioty przewidującego zdradę ojczyzny i jej rozbiór.