Elementarz gimnazjalisty


Test humanistyczny
Zainspirowani przeszłością

Test przygotowany przez ekspertów Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Humanistyczne
Następny
Spis testów
Wybór pytań
Index

Zadanie 6. (0-1)

Wiersz Jacka Kaczmarskiego:

A. zawiera wierną rekonstrukcję wydarzeń historycznych,

B. stanowi dla historyków źródło wiedzy o Rejtanie,

C. stał się źródłem inspiracji dla autora obrazu,

D. jest poetyckim komentarzem do obrazu.