Elementarz gimnazjalisty


Test humanistyczny
Zainspirowani przeszłością

Test przygotowany przez ekspertów Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Humanistyczne
Następny
Spis testów
Wybór pytań
Index

Zadanie 7. (0-1)


W ostatniej strofie użyty został wyraz nimi. Jest on:

A. przyimkiem, który nazywa stosunek między rozgrywką a polityką,

B. spójnikiem, który wpływa na poprawną organizację tekstu,

C. zaimkiem, który odsyła do narodu, króla oraz szlachty,

D. rzeczownikiem, który nazywa pewien zbiór osób.