Elementarz gimnazjalisty


Test humanistyczny
Zainspirowani przeszłością

Test przygotowany przez ekspertów Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Humanistyczne
Następny
Spis testów
Wybór pytań
Index

Zadanie 8. (0-1)

Użycie przez Kaczmarskiego zrusyfikowanych form nazwisk zwolenników rozbioru miało:

A. podkreślać zrusyfikowanie autora wiersza,

B. oddawać zasady ówczesnej normy językowej,

C. akcentować ich prorosyjskie nastawienie,

D. odzwierciedlać panującą wówczas w Polsce modę.