Elementarz gimnazjalisty


Test humanistyczny
Zainspirowani przeszłością

Test przygotowany przez ekspertów Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Humanistyczne
Następny
Spis testów
Wybór pytań
Index

Zadanie 9. (0-1)

Wyrażenie zresztą poseł z Nowogrodu w trzeciej strofie wiersza pełni funkcję:

A. wtrącenia z informacją o Rejtanie,

B. zdania wtrąconego o charakterze wyjaśnienia,

C. imiesłowowego równoważnika zdania,

D. zdania nadrzędnego w zdaniu złożonym.