Rozmiar: 5815 bajtów

Humanistyczne
Matemetyczno-przyrodnicze
Język angielski
Wyszukiwarka testów
Odpowiedzi
Przyślij swój test
Rozmiar: 516 bajtów
Humanistyczne
Fizyka
Matematyka
Chemia
Biologia
Geografia
Wybór testów
Wyszukiwarka testów
Odpowiedzi
Przyślij swój test
Test Kompetencji
Część humanistyczna. Test 4<<< Index | Następny >>>


TEKST 1

Najlepszy świat

ks. Jan Twardowski
Jeden z filozofów głosił, że żyjemy na najlepszym świecie. Mój znajomy, urodzony pesymista, który cieszy ł się każdym nieszczęściem, gości witał słowami: "Konam samotnie w wieczór wilgotny" (...), ale oburza ł się na wspomnianego filozofa, uważając, że ma źle w głowie. Oczywiście, środki przekazu pokazują nam wojny, zbrodnie, ataki terrorystów, wspominają wszystko najgorsze. (...)

Jednakże ten świat, na którym żyjemy, nie jest przez nas stworzony. Co prawda stale chcemy stworzyć lepszy, ale nigdy to się nam nie udaje. Ostatnio byli tacy, którzy chcieli stworzyć świat bez bogatych i biednych, bez nędzy na co dzień, lecz ostatecznie powołali do życia świat z łagrami.

Można się nawet zdumiewać, że chociaż tyle zła na świecie, i to na każdym kroku - zło nie może zniszczyć dobra, które wydaje się wciąż za małe i niezdarne. Ciekawe jest również to, że ci, którzy umierają, odchodząc z tego świata, trzymają się go kurczowo, wspominają ze łzami w oczach.

W tym świecie przychodzą Święta Bożego Narodzenia z opłatkiem, który, nawet w liście wysłanym poczt ą, podobno nie zaziębia się w skrzynce pocztowej. Ktoś powiedział, że uśmiecha się nawet w czasie niedobrej zimy. Płynie cała rzeka serdecznych życzeń. Czy naprawdę ten świat nie jest lepszy pomimo wszystko? W czasie Świąt Bożego Narodzenia przypominam sobie jeden z wierszy:

"Osioł nie za mądry,
wół zarozumiały,
tylko Bóg się nie wstydzi,
że jest taki mały".
Choćby dobro wydawało się wciąż za słabe, jest
w niewidoczny sposób potężne.
Tyle zła na świecie, a nie może zniszczyć nawet
iskierki dobra?
("Uroda" nr 12 z 2001 r., s. 38)
1. Które wypowiedzenie najpełniej odzwierciedla myśl przewodnią tekstu I?
A. żyjemy na najlepszym ze światów.
B. Jesteśmy przywiązani do naszego świata.
C. Dobro zawsze odnosi zwycięstwo nad złem.
D. Dobro jest zbyt słabe w porównaniu ze złem.

2. Zdaniem autora ludzie chcą poprawić świat, ponieważ
A. nie akceptują praw, które nim rządzą
B. nie rozumieją, że jest dziełem Boga
C. wierzą, że potrafią to dobrze zrobić
D. uważają, że jest na nim za dużo zła

3. Przytoczony w tekście wiersz posłużył autorowi przede wszystkim do
A. uwiarygodnienia własnej wypowiedzi
B. podważenia opinii znajomego pesymisty
C. skrytykowania niewłaściwych zachowań
D. wzmocnienia prezentowanych poglądów

4. Który z faktów najnowszej historii Europy znalazł odzwierciedlenie w wyrażeniu świat z łagrami?
A. Tworzenie obozów koncentracyjnych na terenach Rzeszy Niemieckiej.
B. Zesłania do obozów pracy przymusowej na terenach byłego ZSRR.
C. Zakładanie obozów przesiedleńczych dla uchodźców z Palestyny.
D. Istnienie obozów hitlerowskich na terenach okupowanej Polski.

5. Jaki środek stylistyczny zastosował autor, mówiąc o opłatku wysłanym pocztą?
A. Personifikację nadającą przedmiotowi cechy ludzkie.
B. Animizację wprowadzającą ruch do opisu przedmiotu.
C. Hiperbolę wyolbrzymiającą cechy opisywanego przedmiotu.
D. Epitet ujawniający stosunek autora do wymienionego przedmiotu.

TEKST 2

Jan Twardowski

Wigilia

Już wzdychał na wieść o Bożym Narodzeniu o tym jak naprawdę było zaczął się modlić do świętej rewolucji w Betlejem od której liczymy czas kiedy znowu zaczął merdać puszysty ogon tradycji wprosiła się choinka za osiemdziesiąt złotych elegancko ubrana mlaskały kluski z makiem kura po wigilii spieszyła na rosół potem milczenie większe niż żal i już na gwiazdkę stuprocentowy szalik przytulny jak kotka żeby się nie ubierać za cienko i nie kasłać za grubo zdrzemnął się na dwóch fotelach wydawało mu się że słowo ciałem się stało - i mieszkało poza nami nawet usłyszał że za oknem przyszedł Pan Jezus prosty jak kościół z jedną tylko malwą obdarty ze śniegu i polskich kolęd za wcześnie za późno nie w porę nacisnął dzwonek, dzwonek był nieczynny (Jan Twardowski, "Nie przyszedłem pana nawracać". Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej, Warszawa 1992, s.130)

6. Wigilia nie spełnia oczekiwań bohatera utworu, bo
A. radość świętowania zakłócają nieustające kłopoty ze zdrowiem
B. za dużą wagę przywiązuje się do zewnętrznych atrybutów Świąt
C. w otaczającej nas przyrodzie następują nieprzewidywalne zmiany
D. ubóstwo materialne nie pozwala na zakup odpowiednich prezentów

7. Który zestaw zawiera zwyczaje wigilijne wymienione w wierszu?
A. Udział w pasterce, jedzenie klusek z makiem, obdarowywanie prezentami.
B. Ubieranie choinki, spożywanie rosołu z kury, obdarowywanie prezentami.
C. Śpiewanie kolęd, obdarowywanie prezentami, spożywanie rosołu.
D. Śpiewanie kolęd, obdarowywanie prezentami, ubieranie choinki.

8. Wyróżniony fragment wiersza w stosunku do słów popularnej kolędy jest:
A. dosłownym przytoczeniem jej tekstu
B. przekształceniem treści pierwowzoru
C. ośmieszającym naśladowaniem
D. intrygującym niedomówieniem

9. Święta rewolucja w Betlejem, od której liczymy czas, to narodziny Chrystusa, które:
A. stały się początkiem nowej ery dla Żydów
B. zapoczątkowały nową erę w dziejach świata
C. ponownie zjednoczyły wszystkie plemiona żydowskie
D. umożliwiły powstanie innych religii monoteistycznych

10. Określenie puszysty ogon tradycji dotyczy tradycji
A. chrześcijańskiej
B. legendarnej
C. pogańskiej
D. ludowej

TEKST 3

Najprawdopodobniej już od ponad pięciu stuleci szopka towarzyszy obchodom Bożego Narodzenia. W jej teksty, wywodzące się ze średniowiecznych dialogów misteryjnych, z czasem zaczęto wprowadzać elementy świeckie, a w XVIII i XIX wieku pojawiły się nawet treści polityczne, satyryczne bądź patriotyczne. Dlatego w szopce Lucjana Rydla pt. Betlejem polskie wielu wybitnych Polaków przybywa, by powitać nowo narodzone Dzieciątko i złożyć Mu hołd. Wśród nich znajdują trzej polscy władcy.
[w płaszczu królewskim i koronie]
Kazimierz Wielki

Niech będzie pochwalony
Chrystus, niebieski Królewicz,
W onej szopie urodzony
Z Królowej matek i dziewic.
Jak w piastowe progi kmiece
Posłałeś swoje anioły,
A Piast witał je w pasiece
I sadzał za swoje stoły -
Tak dziś, gdy Twa gwiazda świeci,
Chłopów król, wnuk Piasta - dziada,
Wita Cię, Boże, wśród kmieci
I mirrę wonną Ci składa.

[w purpurze i koronie]
Władysław Jagiełło

Wszystko nam dałeś,
co dać mogłeś,
Panie;
W gloryi złotej długie panowanie
I apostolstwo świętej
Twojej wiary,
I zwycięstwami szumiące
sztandary.
I w jedną złotą związałeś koronę
Narody bratnią miłością złączone:
Przez ten wiek złoty
naszego żywota
Dziś od nas, Panie, racz przyjąć
dar złota.

[w płaszczu królewskim, narzuconym na długi żupan]
Jan Sobieski

Ciebie Boga chwalimy
I Panem wyznawamy;
Z kadzidłami dymy
Serca i miecz bez plamy
Do Ciebie podnosimy.
Przeciwko pohańcowi
Twa Moc nas powołała,
Rycerze my krzyżowi;
Nie nam nie nam bądź chwała,
Lecz Twemu Imieniowi.
Kadzidło woni drogiej
Niesiemy Tobie w dani.
A księżyc złotorogi
Niebieskiej naszej Pani
Rzucimy dziś pod nogi.

(Na podstawie: L. Rydel, Betlejem polskie - fragmenty. [w:] A. Gis, Zrozumieć słowo. Język polski 2.
Podręcznik do kształcenia literackiego. Wydawnictwo ARKA, Poznań 2000)

11. W którym wieku szopka zaczęła przypuszczalnie towarzyszyć uroczystościom bożonarodzeniowym?
A. XV w.
B. XVI w.
C. XVII w.
D. XVIII w.

12. Królów składających hołd Dzieciątku można nazwać wybitnymi, ponieważ każdy z nich
A. Szerzył wiarę chrześcijańską w Europie Środkowo- Wschodniej
B. Doprowadził do powstania Rzeczypospolitej Obojga Narodów
C. Przyczynił się do znacznego wzrostu potęgi państwa polskiego
D. Dbał o dobrobyt wszystkich stanów społecznych w Rzeczypospolitej

13. Do czego służą w wypowiedziach królów czasowniki w czasie teraźniejszym i przysłówek dziś?
A. Potęgują dynamizm przedstawianych w szopce wydarzeń.
B. Przekonują o prawdziwości prezentowanych wydarzeń.
C. Informują o czasie opisywanych przez Rydla wydarzeń.
D. Uwspółcześniają przedstawione w szopce wydarzenia. (patrz rysunek u góry strony)

TEKST 4


14. Która kolęda może stanowić komentarz do prezentowanej ilustracji?

Rozmiar: 45120 bajtów

A. Mędrcy świata, monarchowie, gdzie śpiesznie dą- życie?
B. Cicha noc, święta noc, pokój niesie ludziom wszem.
C. Pójdźmy wszyscy do stajenki, do Jezusa i Panienki.
D. Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi.

15. Na to, że bohaterowie ilustracji przybywają z róż- nych stron, wskazują:
A. Stroje idących z darami
B. Elementy różnorodnych krajobrazów
C. Bose nogi wędrujących mężczyzn
D. Brody sięgające piersi wędrowców

16. Które elementy ilustracji podkreślają wagę narodzin Chrystusa?
A. Pojawienie się na niebie dużej ilości gwiazd.
B. Atrybuty dostojeństwa i władzy podróżnych.
C. Wyjątkowo jaskrawa kolorystyka ilustracji.
D. Umiejscowienie postaci na wzniesieniu.

TEKST 5


Barwnym, wesołym niekiedy ponad miarę, epilogiem świąt Bożego Narodzenia były zapusty, zwane później karnawałem. Już w dawnej Polsce był to okres najbardziej ożywionego życia towarzyskiego. W czasie zapustów odbywały się polowania na grubego i małego zwierza, śluby połączone z często trwającymi kilka dni ucztami i balami, uczty zapustne, maskarady, czyli zabawy, których uczestnicy przebierali się i nakładali maski, oraz słynne, staropolskie kuligi. Te huczne zabawy, połączone często z obżarstwem i pijaństwem, gorszyły duchownych oraz świeckich moralistów. Znakomity tłumacz Biblii na język polski, ksiądz Jakub Wujek (1541-1597) gromił zapusty, wołając: "Od czarta wymyślone!" "Większy zysk czynimy diabłu trzy dni rozpustnie mięsopustując, niźli Bogu czterdzieści nieochotnie poszcząc" - dodaje Grzegorz z Żarnowca (1528-1601). Natomiast Mikołaja Reja (1505-1569) szczególnie gorszyły maskarady: "W niedzielę mięsopustną kto zasię nie oszaleje, (...) twarzy nie odmieni, maszkar, ubiorów, ku djabłu podobnych sobie nie wymyśli, już jakoby nie uczynił krześcijańskiej powinności dosyć".
(Maria Lemnis, Henryk Vitry, W staropolskiej kuchni i przy polskim stole. Wydawnictwo Interpress, Warszawa 1979, s. 214-215)

17. Staropolscy pisarze potępiali zapusty, ponieważ uważali, że
A. Trwają zdecydowanie zbyt długo w porównaniu z postem
B. Łączą się ze zbyt częstymi spotkaniami towarzyskimi
C. Są niezgodne z zasadami wiary chrześcijańskiej
D. Naruszają staropolskie tradycje szlacheckie

18. W XVI w. Polacy mięsopustowali, czyli
A. Jedli dużo mięsa, aby się nim nasycić przed postem
B. Gromadzili mięso, aby im wystarczyło na karnawał
C. Rozdawali mięso, aby wspomóc najuboższych
D. Nie jedli mięsa, aby przygotować się do postu

19. Wymienieni w tekście V twórcy żyli w epoce:
A. Średniowiecza
B. Romantyzmu
C. Oświecenia
D. Renesansu

20. Do dzisiaj w karnawale powszechnie organizuje się:
A. Polowania, uczty zapustne
B. Uroczyste wesela, wielkie bale
C. Huczne kuligi, uroczyste wesela
D. Uczty zapustne, bale kostiumowe

21. Z tekstu I zacytuj zdanie, które może dać współ- czesnemu człowiekowi wsparcie moralne w trudnej sytuacji życiowej.
........................................................................................... ...........................................................................................

22. W jednym zdaniu złożonym napisz, jak rozumiesz potoczne wyrażenie Święta, święta i po świętach.
........................................................................................... ...........................................................................................

23. Wyjaśnij znaczenie słowa wigilia w poniższych zdaniach.
A. Ubraliśmy choinkę w Wigilię rano.
.....................................................................................................................................................................
B. W wigilię ślubu odbył się u Wojtka tak zwany wieczór kawalerski.
........................................................................................... ...........................................................................................

C. W czasie wielkich upałów żołnierzom Cezara trudno było sprawować swą nocną wigilię.
........................................................................................... ...........................................................................................

24. Na podstawie tekstu III wyjaśnij, dlaczego Kazimierz Wielki mówi o sobie: "Chłopów król, wnuk Piasta - dziada"
........................................................................................... ...........................................................................................

25. Na podstawie wypowiedzi Reja w tekście V sformu łuj pouczenie dla współczesnych zwolenników zbyt hucznych zabaw karnawałowych.
........................................................................................... ...........................................................................................

26. W 2-3 zdaniach zaproś w imieniu swojej rodziny samotną sąsiadkę /samotnego sąsiada/ na wieczerzę wigilijn ą w Twoim domu.
........................................................................................... ........................................................................................... ...............

27. W okresie przedświątecznym Centrum Handlowe Św. Mikołaj zaoferowało młodym ludziom pracę przy promocji słodyczy. Chcesz zarobić na prezenty gwiazdkowe. Sformułuj podanie, w którym przekonasz dyrektora centrum o swojej przydatności do tej pracy. Pamiętaj ąc o tym, że testy egzaminacyjne są kodowane, pos łuż się podanym niżej imieniem i nazwiskiem.
Marek Polakowski .....................................
ul. Księżycowa 4 .......................................
92-543 Lódź ..............................................
........................................................................................... ...........................................................................................

28. Święta Bożego Narodzenia to dzisiaj pusty rytuał czy wyjątkowe przeżycie? Uzasadnij swoją opinię, odwo łując się do doświadczeń własnych i Twoich rówieśników. Napisz pracę przynajmniej na jedną stronę. ........................................................................................... ........................................................................................... ...........................Odpowiedzi >>>