Elementarz gimnazjalisty


Zadania z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczychMat.-przyr.
Następny
Spis testów
Wybór pytań
Index

Czas pracy: 120 minut

Liczba punktów do uzyskania: 50


Informacje:

1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 12 stron. Ewentualny brak zgłoś przewodniczącemu zespołu nadzorującego.

2. Pierwsza część arkusza zawiera 25 zadań zamkniętych, w których trzeba wybrać poprawną spośród proponowanych odpowiedzi. Tylko jedna z nich jest prawdziwa. Zaznacz odpowiednią literę w karcie odpowiedzi. Pamiętaj, że na karcie odpowiedzi nie możesz wprowadzać już żadnych zmian.

3. Część druga arkusza składa się z zadań otwartych. Wpisz rozwiązania i odpowiedzi w wyznaczonych miejscach na arkuszu.

4. Nie używaj korektora. Gdy popełnisz błąd w zadaniach otwartych, przekreśl odpowiedź i obok napisz poprawną.

5. Nie posługuj się kalkulatorem.

6. Czytaj starannie teksty, a zadania nie okażą się zbyt trudne.Zadanie 1.

Pani Nowak zarabia 2200 zł, a jej mąż o 30% mniej. Jakie wynagrodzenie otrzymuje mąż pani Nowak?

A. 2230 zł,
B. 660 zł,
C. 2170 zł,
D. 1540 zł


Zadanie 2.


Żarówkę, która ma moc 25 W przy napięciu 220 V, dołączono do napięcia 110 V. Jak zmieni się moc tej żarówki?

A. zmaleje dwa razy,
B. wzrośnie dwa razy,
C. zmaleje cztery razy,
D. wzrośnie cztery razy.Zadanie 3.


Adam zjadł na śniadanie bułkę z margaryną i z miodem, jednego banana i wypił kubek mleka 3,5%. Do jakiej grupy związków chemicznych należały te związki organiczne, których spożył podczas śniadania najwięcej?

A. do białek,

B. do tłuszczów,

C. do węglowodanów,

D. do witamin.Zadanie 4.

Wysokość górowania Słońca nad horyzontem we Frankfurcie nad Menem (50°N) w dniu 23 września jest równa:

A. 26°30',

B. 50°,

C. 40°,

D. 73°, 30'.


Zadanie 5.

Łódź motorowa w ciągu 20 minut pływania zużywa 0,9 litra benzyny. Ile benzyny zużyje ta łódź w ciągu 3 godzin i 30 minut pływania?

A. 15,75 l
B. 9,45 l
C. 63 l
D. 115,5 l


Zadanie 6.


Lekko słodki smak świeżego mleka jest spowodowany zawartością w nim:

A. sacharozy
B. skrobi
C. białka
D. laktozy


Zadanie 7.


W pewnej spółdzielni mieszkaniowej czynsz wylicza się, przyjmując, że za 1 m2 lokator płaci 4 zł. Który wzór opisuje (przy przyjętym oznaczeniu: x - liczba metrów kwadratowych powierzchni mieszkania) zależność wysokości czynszu od powierzchni mieszkania?

Rozmiar: 1950 bajtów

Zadanie 8.

Który z modeli jest modelem cząsteczki chlorowodoru?

Rozmiar: 2458 bajtów
Poniższy wykres wykorzystaj w zadaniach 9. i 10.

Wykres przedstawia zależność wartości prędkości od czasu dla ruchu chłopca na motorowerze jadącego wciąż w tę samą stronę.


Rozmiar: 3780 bajtów

Zadanie 9.

Korzystając z wykresu, oblicz przyspieszenie motoroweru w na poszczególnych odcinkach i wybierz właściwą odpowiedź.


Rozmiar: 5534 bajtów

Zadanie 10.

Jakim ruchem jechał motorowerzysta w przedziale czasu LM?

A. jednostajnie przyspieszonym,

B. jednostajnie opóźnionym,

C. jednostajnym,

D. był w stanie spoczynku.


Zadanie 11.

Wykorzystując przedstawiony fragment układu okresowego pierwiastków, oblicz, ile gramów siarczku magnezu powstaje w wyniku reakcji 3 gramów magnezu z siarką.
Rozmiar: 2918 bajtów
Wykorzystaj poniższą mapę przy rozwiązywaniu zadań 12., 13. i 14.

Rozmiar: 69827 bajtów
"Uniwersalny - szkolny atlas geograficzny", PPWK, Warszawa 1999


Zadanie 12.


Góra Kościuszki ma następujące współrzędne geograficzne:

A. 36° S, 148° W,

B. 36° N, 148° E,

C. 36° S, 148° E,

D. 36° N, 148° W.


Zadanie 13.


21 marca promienie słoneczne padają prostopadle na równik. Jaka pora roku rozpoczyna się wtedy w Nowej Zelandii?

A. wiosna,

B. lato,

C. jesień,

D. zima.


Zadanie 14.


W Warszawie (21°E) jest godzina 1000 czasu słonecznego. Która godzina czasu słonecznego jest wtedy w Sydney (151°E)?

A. 1:20,

B. 18:40,

C. 17:20,

D. 2:40.


Zadanie 15.

Elementem komórki roślinnej, który nie występuje w komórce zwierzęcej, jest:

A. błona komórkowa,

B. mitochondrium,

C. ściana komórkowa,

D. jądro komórkowe.


Zadanie 16.

Które z wyrażeń jest średnią arytmetyczną liczb: k/2, 2l/3, i 3m/4 ?

Rozmiar: 2381 bajtów
Zadanie 17.

Pewien zegar spóźnia się w ciągu 3 godzin o 2 minuty. O ile minut będzie się spóźniał po upływie jednej doby?

A. o 16 B. o 8 C. o 24 D. o 48


Zadanie 18.


Rozpuszczalność substancji stałej w wodzie zależy od:

A. stopnia rozdrobnienia substancji stałej,

B. rodzaju substancji stałej i temperatury roztworu,

C. mieszania roztworu,

D. wszystkich wymienionych czynników.

Zadanie 19.

Port w Narwiku nie zamarza, chociaż położony jest za kołem podbiegunowym północnym, ponieważ:

A. osłonięty jest od strony morza wysokim falochronem,

B. dociera tam Prąd Zatokowy (Golfsztrom),

C. linia brzegowa jest słabo rozwinięta,

D. występuje tam zjawisko dnia polarnego.

Zadanie 20.

Wartość siły dośrodkowej Fd działającej na ciało o masie m, w ruchu jednostajnym po okręgu o promieniu r, wyraża się wzorem

Fd= m .v2 , gdzie v jest prędkością tego ciała. Wyznaczając z tego wzoru m, otrzymamy:
Rozmiar: 2384 bajtów

Zadanie 21.


Jeden centymetr na pewnej mapie odpowiada 750 metrom w terenie. Jaka jest skala tej mapy?

A. 1 : 750 000 B. 1 : 750 C. 1 : 75 000 D. 1 : 7500Zadanie 22.


Spośród dziko występujących roślin rodzimych ścisłą ochroną gatunkową objęte są:

A. lipa drobnolistna, limba, konwalia majowa,

B. kosodrzewina, szarotka alpejska, mikołajek nadmorski,

C. sasanka, sosna zwyczajna, mniszek lekarski,

D. paprotka zwyczajna, sasanka, dąb bezszypułkowy.Zadanie 23.


Na trawniku w kształcie kwadratu o długości boku 6 m utworzono grządkę kwiatową w kształcie koła (tak jak na rysunku). Jakie jest pole powierzchni utworzonej grządki?

Rozmiar: 16704 bajtów

Zadanie 24.


Pitagoras (572 p.n.e. - 497 p.n.e.), filozof grecki. Pochodził z wyspy Samos. W wieku 40 lat opuścił Jonię, która walczyła z Persami, i odbył liczne podróże, również do Indii.W którym roku Pitagoras opuścił Jonię?

A. 532 p.n.e., B. 557 r., C. 532 r., D. 557 p.n.e.Zadanie 25.


Spośród dwóch cieczy wyższą temperaturę wrzenia ma ta:

A. w której większa jest siła oddziaływań międzycząsteczkowych,

B. ktorej objętość jest większa,

C. w której mniejsza jest siła oddziaływań międzycząsteczkowych,

D. ktorej objętość jest mniejsza.Zadanie 26.


Oblicz energię elektryczną zużytą przez maszynkę do golenia, jeśli była ona włączona przez 3 minuty do źródła o napięciu 220 V i płynął przez nią prąd o natężeniu 0,1 A. Zapisz obliczenia.

. Poniższy tekst wykorzystaj do rozwiązania zadania 27.

Melaniny, brunatnoczerwone, wielkocząsteczkowe barwniki powstają w organizmach zwierzęcych z przemiany tyrozyny poprzez szereg reakcji katalizowanych przez enzym tyrozynazę. Warunkują one zabarwienie skóry, ich ilość wzrasta w wyniku naświetlania światłem nadfioletowym.

Synteza melanin jest kontrolowana przez hormon przysadki - melanotropinę. U chorych z niedoczynnością przysadki nie występuje pigmentacja. Przy dziedzicznie uwarunkowanym bloku w syntezie melaniny (brak enzymu tyrozynazy) występuje choroba, która nazywa się albinizm.

Na podstawie Wielkiej Internetowej Encyklopedii MultimedialnejZadanie 27.


Na podstawie tekstu opisz funkcję pełnioną przez melaniny.


Zadanie 28.


Jeśli do pewnego zbiornika wpływa w ciągu minuty 0,4 m3 wody, to napełnia się on w ciągu 2 godzin i 30 minut. W jakim czasie napełni się ten zbiornik, jeżeli będzie do niego wpływać w ciągu minuty 0,5 m3 wody? Zapisz obliczenia.


Zadanie 29.


Kasia podczas zajęć laboratoryjnych z chemii wlała do menzurki zawierającej 5 gramów cukru 45 cm3 wody. Oblicz stężenie procentowe otrzymanego roztworu. Zapisz obliczenia.


Zadanie 30.


Dlaczego proces parowania wody z powierzchni jezior nie jest widoczny, natomiast mgła powstająca nad jeziorem jest doskonale widoczna?


Zadanie 31.


Jaką pracę wykona silnik elektryczny o mocy 3 kW w czasie 10 minut? Zapisz obliczenia.


Zadanie 32.


Zaprawę gipsową przygotowuje się zgodnie z instrukcją zamieszczoną na opakowaniu gipsu: "stosunek wagowy gipsu do wody powinien wynosić 1:0,5". Ile trzeba użyć gipsu, żeby otrzymać 3 kg zaprawy? Zapisz obliczenia.

Poniższy tekst wykorzystaj do rozwiązania zadania 33. i 34.

Płynące wody rzeki tworzą wklęsłą formę terenu rozciągającą się między prawym a lewym brzegiem, zwaną doliną rzeczną. W jej dnie znajduje się zagłębienie - koryto rzeki, którym prowadzi ona wodę przy normalnym stanie. Zewnętrzne ograniczenia doliny nazywane są zboczami. Na skutek wezbrania wód rzek w czasie powodzi następuje zalanie terenów nadbrzeżnych, leżących wzdłuż koryta rzeki. Powstaje w ten sposób równina zalewowa (zwana też terasą zalewową) zbudowana z osadów niesionych przez rzekę.

W czasie wylewów rzek w dolinach osadzają się substancje ilaste i organiczne, tworząc żyzne gleby. Dlatego człowiek od zarania dziejów budował swoje domostwa w dolinach rzek, chociaż uznawał jednocześnie "prawo rzeki" do terasy zalewowej. Współcześnie często na równinach zalewowych powstają całe osiedla - tylko dlatego, że rzeka przez kilkanaście, może kilkadziesiąt lat nie upomniała się o swoje prawa. Mieszkańcy tych terenów nigdy nie powinni czuć się bezpieczni. Zagrożenie powodziowe można zmniejszyć, usypując wały lub budując domy o odpowiedniej konstrukcji. Trzeba umacniać brzegi, wznosić zapory. Ważny jest przy tym system sprawnego, szybkiego ostrzegania. Specjaliści za najkorzystniejszą ochronę przed powodzią uważają tzw. zabudowę biologiczną zlewni rzeki. Polega ona na maksymalnym zalesianiu i zakrzewianiu terenów wokół rzeki. Roślinność stanowi naturalną "gąbkę", która zmniejsza groźbę powodzi oraz przeciwdziała erozji gleb, zapobiega lawinom błotnym i osuwiskom.Zadanie 33.


Napisz, dlaczego powinno się propagować "zabudowę biologiczną zlewni rzeki".


Zadanie 34.


Na schematycznym przekroju wpisz elementy doliny rzecznej wymienione w tekście:

Rozmiar: 1649 bajtów Rys. Przekrój przez dolinę rzecznąZadanie 35.


Jaki czynnik klimatyczny powoduje takie zróżnicowanie średnich temperatur i opadów? Wykorzystaj informacje z tabeli z zadania 35.


Zadanie 36.

Ile trzeba zmieszać roztworu wodnego soli kuchennej o stężeniu 25% z roztworem soli kuchennej o stężeniu 5%, żeby otrzymać 10 kg roztworu o stężeniu 15%? Zapisz obliczenia.
Strona utworzona dnia 18-11-2001