Rozmiar: 5815 bajtów

Humanistyczne
Matemetyczno-przyrodnicze
Język angielski
Wyszukiwarka testów
Odpowiedzi
Przyślij swój test
Rozmiar: 516 bajtów
Humanistyczne
Fizyka
Chemia
Biologia
Geografia
Wybór testów
Wyszukiwarka testów
Odpowiedzi
Przyślij swój test
Matematyka
1. 315 + 315 + 315, to:
915
316
345


2. W szkole dzieci dostają na śniadanie jogurt w pojemnikach 150 g. Ile kg jogurtu potrzeba do śniadania dla 654 uczniów.
98 kg 100 g
981 kg
ponad 10 kg


3. Boki przyprostokątne trójkąta prostokątnego wpisanego w okrąg wynoszą 3 cm i 9 cm. Średnica tego okręgu jest:
większa niż 9,5 cm
równa rys cm
mniejsza niż 9,4 cm


4. Rozwiązanie równania:

rys

spełnia warunek:

x > 0
-10 < x < 0
x < -10


5. Dwie trzecie z różnicy liczb a i b wynosi:
rys
rys
rys


6. Który rysunek przedstawia funkcję y = -2x + 5:
rys
rys
rys


7. Którą funkcję opisuje rysunek:

rys

y = -3x + 3
y = 4x - 3
y = -4x + 3


8. W trójkącie prostokątnym przeciwprostokątna wynosi ryscm a jeden z boków 18 cm. Kąt między tymi odcinkami jest równy:
60°
30°
45°


9. Pięciu kandydatów startuje w wyborach. Pierwszy kandydat dostał 32% głosów, drugi 15% głosów, trzeci 38% głosów, czwarty 21% i ostatni piąty tylko 9% głosów. Który diagram odpowiada tej sytuacji:
rys
rys
Wyniki wyborów są niemożliwe.


10. Na oklejenie pudełka w kształcie czworościanu foremnego o krawędzi równej 15 cm wystarczy:
arkusz papieru o wymiarach 20cm × 20 cm
arkusz papieru o wymiarach 30cm × 10 cm
arkusz papieru o wymiarach 20cm× 18 cm


11. Ojciec kupił Jankowi rower na raty. Spłata rozłożona jest na 16 rat po 80 zł każda, z wyjątkiem pierwszej , która wyniosła 200 zł. Ile zapłaciłby ojciec Janka kupując rower za gotówkę, jeśli wiadomo, że kupując na raty płaci się 25% drożej?
1200 zł
1050 zł
1120 zł


12. Samolot leci z prędkością 900 km/h Ile metrów przelatuje w ciągu sekundy?
9 m
250 m
90 m


<<< Index | Następny >>>