Rozmiar: 5815 bajtów

Humanistyczne
Matemetyczno-przyrodnicze
Język angielski
Wyszukiwarka testów
Odpowiedzi
Przyślij swój test
Humanistyczne
Fizyka
Chemia
Biologia
Geografia
Wybór testów
Wyszukiwarka testów
Odpowiedzi
Przyślij swój test
Matematyka

Egzamin wstępny z matematyki dla klas VIII do liceum


 1. Oblicz:
 2. Oblicz:
 3. (1,1997)2 - (8,8003)2

 4. Oblicz:
 5. Zredukuj postać wyrażenia:
 6. Czy:
 7. Rozwiąż nierówność:
 8. (x - 1)x < (x + 1)x

 9. Rozwiąż układ:
 10. Wykonaj działania:
 11. x4 - ((x - 1)2 - 1)2

 12. Określ wartość
 13. dla Rozmiar: 922 bajtów i Rozmiar: 952 bajtów

 14. Oblicz wartość wyrażenia:
 15. dla x=1,997

 16. Wiadomo, że

  Oblicz

 17. Zwiększ liczbę 20% o 20%.
 18. Prosta y = ax + x + 1 przecina oś OX w punkcie o odciętej równej 0,5. Oblicz kąt między przekątnymi.
 19. Oblicz pole rombu o wysokości h=4 i krótszej przekątnej d=5.
 20. W prostokącie wpisanym w okrąg przekątna jest dwa razy dłuższa od jednego z boków. Oblicz kąt między przekątnymi.
 21. W prostopadłościanie przekątne różnych ścian mają długości 1, 2, 2. Jaka jest jego objętość?<<< Index