Rozmiar: 5815 bajtów

Humanistyczne
Matemetyczno-przyrodnicze
Język angielski
Wyszukiwarka testów
Odpowiedzi
Przyślij swój test
Rozmiar: 516 bajtów
Humanistyczne
Fizyka
Matematyka
Chemia
Biologia
Geografia
Wybór testów
Wyszukiwarka testów
Odpowiedzi
Przyślij swój test
Do ilu szkół składamy dokumenty?

Elementarz gimnazjalisty >>>
O egzaminie >>>
Standardy wymagań >>>
Kryteria przyjęć >>>
Kalendarium >>>
Zasady przyznawania świadectwa z wyróżnieniem >>>


Planowane zmiany w sposobie składania dokumentów do szkół średnich

Sposób rekrutacji do szkół średnich jaki obowiązywał do tej pory wywołał sporo zamieszania.

Gimnazjaliści bowiem mogli składać dokumenty do dowolne liczby szkół średnich. Niektórzy z nich możliwość tą skrupulatnie wykorzystali dostarczając dokumenty nawet do 20 (słownie: dwudziestu) szkół. Efekt-ci z lepszymi wynikami dostali się do kilku szkół blokując tym samym miejsca słabszym, którzy z kolei nie dostali się do żadnej.

Ministerstwo Edukacji postanowiło ukrócić tego typu praktyki. Zgodnie więc z nowymi zasadami, gimnazjaliści będą mogli składać dokumenty jedynie do trzech szkół.

Rodzi się pytanie w jaki sposób zasada ta będzie wykonywana. To proste: Uczeń otrzyma oryginał świadectwa gimnazjalnego i dwie potwierdzone przez gimnazjum jego kopie, tak samo postąpi Centralna Komisja Egzaminacyjna, skąd również otrzymamy oryginał i dwie kopie zaświadczenia z wynikiem egzaminu.

Najchętniej wybierane były przez ubiegłorocznych gimnazjalistów

<<< Index