Rozmiar: 5815 bajtów

testy
Humanistyczne
Matemetyczno-przyrodnicze
Język angielski
Wyszukiwarka testów
Odpowiedzi
Przyślij swój test
Rozmiar: 516 bajtów
Humanistyczne
Fizyka
Chemia
Biologia
Geografia
Wybór testów
Wyszukiwarka testów
Odpowiedzi
Przyślij swój test
Fizyka Matematyka Biologia Chemia Polski
Mały słownik języka polskiego

Czy znasz... NAJDAWNIEJSZE ZABYTKI PIŚMIENNICTWA POLSKIEGO

"Geograf bawarski"
IX w. - spis nazw polskich plemion

"Dagome index"
X w. - najdawniejszy polski dokument, Mieszko I oddaje państwo pod opiekę papieżowi, nazwy geograficzne

"Kronika Theimara"
X-XI w. - nazwy plemion (Ślązanie), nazwy rzek (Odra, Bóbr) i nazwy miast (Krosno)

"Bulla Gnieźnieńska"
XII w. - rejestr dóbr kościelnych, "Złota Bulla języka polskiego" zawiera 410 nazw polskich
"Księga Henrykowska"
XIII w. - pierwsze polskie zdanie: "Dać ać ja pobruczę a ty poczywaj"

Kazania Świętokrzyskie
XIV w. - autor-kaznodzieja starał się nadać swoim kazaniom artystyczną formę, utrzymane są w tonie podniosłym, adresatem tych kazań są wykształceni ludzie

"Kazania Gnieźnieńskie"
XV w. - 103 kazania łacińskie, 10 polskich, zabytek trój języczny: niemiecki, łaciński, polski

"Bogurodzica"
pierwszy tekst napisany po polsku mający charakter religijny

"Psałterz Floriański"
najstarszy zachowany przekład Psalmów Dawida, zawiera tekst psalmów w trzech językach: łacińskim, polskim i niemieckim, psałterze pełnią w średniowieczu funkcję modlitewnika

"Psałterz Puławski"
XV w. - modlitewnik zawierający komentarz do każdego psalmu

"Apokryty"
przedstawiają żywoty świętych

"Roty sądowe"
formuły przysiąg sądowych

"Biblia Szaroszpatacka"
pierwszy i jedyny polski przekład Biblii